กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก

กลุ่ม
20/7/2558
วันที่ 20 กรกฏาคม 2557 เวลา 13.30 น. นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก มอบหมายให้นายสมบูรณ์ ศิริเวช ปลัดจังหวัดตาก เป็นประธานในการประชุม ซักซ้อมเตรียมความพร้อมการฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ 2558 (ระดับจังหวัด) ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ศาลากลางจังหวัดตาก โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อาสาสมัคร และคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุม
20/7/2558
วันจันทร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดตาก โดยนำหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ประจำจังหวัด พร้อมด้วยนางประภัสสร น่วมพิพัฒน์ หัวหน้าสำนักงานป้อกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก และเจ้าหน้าที่ ออกไปให้บริการและช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร พร้อมเป็นเข้าร่วมประชุมเสวนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของราษฎรตำบลหนองบัวเหนือ ณ วัดปากห้วยไม้งาม หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองบัวเหนือ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
8/7/2558
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก ได้จัดโครงการจัดทำแผนการปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก พ.ศ.2558
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 4200 ครั้ง