กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์ ที่อยู่ ศาลกลางจังหวัดนครสวรรค์ หลังเก่า ชั้น ๒ ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โทร 056-803538
นายอดิศักดิ์ ไพบูลย์ศิริ
หัวหน้าสำนักงาน ปภ.จังหวัดนครสวรรค์ nakhonsawan@disaster.go.th

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร 1)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร 1) ประจำเดือน

กลุ่ม
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนธันวาคม 2561
ดาวน์โหลด :
สขร. เดือน ธ.ค.61.xlsx ( 0.01 MB ) ( ดาวน์โหลด 7 ครั้ง)
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
ดาวน์โหลด :
สขร. เดือน พ.ย.61.xlsx ( 0.02 MB ) ( ดาวน์โหลด 5 ครั้ง)
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนตุลาคม 2561
ดาวน์โหลด :
สขร. เดือน ต.ค.61.xlsx ( 0.01 MB ) ( ดาวน์โหลด 5 ครั้ง)
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนกันยายน 2561
ดาวน์โหลด :
สขร. เดือน ก.ย.61.xlsx ( 0.02 MB ) ( ดาวน์โหลด 17 ครั้ง)
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนสิงหาคม 2561
ดาวน์โหลด :
สขร. เดือน ส.ค.61.xlsx ( 0.02 MB ) ( ดาวน์โหลด 19 ครั้ง)


1 2