กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์ ที่อยู่ ศาลกลางจังหวัดนครสวรรค์ หลังเก่า ชั้น ๒ ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โทร 056-803538
นายธีรศักดิ์ ทรัพย์ศิริ
หัวหน้าสำนักงาน ปภ.จังหวัดนครสวรรค์ nakhosawan@disaster.go.th

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร 1)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร 1) ประจำเดือน

กลุ่ม
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (สขร1) ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
ดาวน์โหลด :
สขร เดือน พ.ค.61.xls ( 0.04 MB ) ( ดาวน์โหลด 12 ครั้ง)