กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์ ที่อยู่ ศาลกลางจังหวัดนครสวรรค์ หลังเก่า ชั้น ๒ ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โทร 056-803538
นายธีรศักดิ์ ทรัพย์ศิริ
หัวหน้าสำนักงาน ปภ.จังหวัดนครสวรรค์ nakhosawan@disaster.go.th

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร 1)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร 1) ประจำเดือน

กลุ่ม
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนกันยายน 2561
ดาวน์โหลด :
สขร. เดือน ก.ย.61.xlsx ( 0.02 MB ) ( ดาวน์โหลด 10 ครั้ง)
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนสิงหาคม 2561
ดาวน์โหลด :
สขร. เดือน ส.ค.61.xlsx ( 0.02 MB ) ( ดาวน์โหลด 11 ครั้ง)
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนกรกฏาคม 2561
ดาวน์โหลด :
สขร. เดือน ก.ค.61.xlsx ( 0.02 MB ) ( ดาวน์โหลด 10 ครั้ง)
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนมิถุนายน 2561
ดาวน์โหลด :
สขร. เดือน มิ.ย.61.xlsx ( 0.02 MB ) ( ดาวน์โหลด 10 ครั้ง)
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (สขร1) ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
ดาวน์โหลด :
สขร เดือน พ.ค.61.xls ( 0.04 MB ) ( ดาวน์โหลด 17 ครั้ง)