กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม

ประกาศภัยพิบัติ

ประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม

กลุ่ม
1 2 3 4 5 ..
22/1/2563
ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย ตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน (อัคคีภัย) ณ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓
8/1/2563
ประกาศ เขคพื้นที่ประสบสาธารณภัยในพื้นที่ ตำบลบางระกำ อำเภอบางเลน ณ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓
12/12/2562
ประกาศ เขคพื้นที่ประสบสาธารณภัยในพื้นที่ ตำบลดอนตูม อำเภอบางเลน (อัคคีภัย) ณ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒
28/11/2562
ประกาศ เขคพื้นที่ประสบสาธารณภัยในพื้นที่ ตำบลบางกระเบา อำเภอนครชัยศรี (อัคคีภัย)
1 2 3 4 5 ..
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 3981 ครั้ง