กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม

ประกาศภัยพิบัติ

ประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม

กลุ่ม
1 2 3 4 5 ..
13/11/2562
ประกาศ เขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยในพื้นที่ ตำลบกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน ณ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
13/11/2562
ประกาศ เขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยในพื้นที่ อำเภอสามพราน และอำเภอดอนตูม ณ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
11/11/2562
ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย ในพื้นที่ ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
18/10/2562
ประกาศ เขคพื้นที่ประสบสาธารณภัยในพื้นที่ อำเภอนครชัยศรี (วาตภัย) ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒
1 2 3 4 5 ..
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 3618 ครั้ง