กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์เตีอนภัยพิบัติแห่งชาติ - National Disaster Warning Center
วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 เมื่อเวลา 17.09 น. แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 4.8 ความลึก 102 กม. บริเวณประเทศเมียนมา ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 375 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย หากมีข้ วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 เวลา 22.09 น. แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 5.1 ความลึก 10 กม. ประเทศเมียนมา ห่างจาก อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประมาณ 451 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 เวลา 05.24 น. แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 4.6 ความลึก 10 กม. บริเวณมณฑลยูนนาน ประเทศจีน ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประมาณ 387 กม. ไม่มีผลกระทบต่อปร วันพฤหัสบดีที่ 29 ส.ค. 62 เวลา 20.10 น. แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 3.2 ความลึก 10 กม. บริเวณประเทศเมียนมา ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 49 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย วันพุธ วันที่28สิหาคม 2562 เวลา06.55 น. แผ่นดินไหวในทะเล ขนาด 6.6 ความลึก 10 กม. บริเวณ หมู่เกาะเซาท์แซนด์วิช ห่างจากประเทศไทย 12,647 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย ศภช./ปภ. วันที่ 27 ส.ค. 62 เวลา 14.51 น. แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 3.7 ความลึก 10 กม. บริเวณประเทศเมียนมา ทางทิศเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 63 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. 22.51 น. 24 ส.ค. 62 แผ่นดินไหวในทะเล ขนาด 6.0 ความลึก 117 กม. บริเวณหมู่เกาะวานูอาตู ห่างจากประเทศไทย 7,500 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย ศภช./ปภ. วันอาทิตย์ ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.38 น. แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 4.6 ความลึก 22 กม. บริเวณประเทศเมียนมาทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 285 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย

แบบฟอร์ม ติดต่อ

กรมป้องกันและบรรณเทาสาธารณภัย
ติดต่อ :
*
หัวข้อการติดต่อ :
*
ข้อความการติดต่อ :
*
ชื่อ - นามสกุล :
*
ที่อยู่ :
เบอร์โทรศัพท์ :
*
อีเมล์ :
*
รหัสความปลอดภัย :
  *
 
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1700 ครั้ง