กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ดาวน์โหลด

เอกสาร

การติดตั้งอุปกรณ์และเชื่อมโยงระบบประชุมทางไกลผ่านจอผ่าน(video conference) ปภ.
ดาวน์โหลด :
ติดตั้งระบบ vdo conf 2562.rar ( 6.62 MB ) ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
sms-email
ดาวน์โหลด :
sms-email ( 0.27 MB ) ( ดาวน์โหลด 1,614 ครั้ง)
โครงการบัญชีรายชื่อผู้ติดต่อ (Contact list) สำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ แบบสมาร์ทโฟน ฯ
ดาวน์โหลด :
contact list.pdf ( 0.21 MB ) ( ดาวน์โหลด 226 ครั้ง)
KPT2551
ดาวน์โหลด :
map.ppt ( 0.08 MB ) ( ดาวน์โหลด 90 ครั้ง)
KPI2551
ดาวน์โหลด :
KPI.doc ( 0.17 MB ) ( ดาวน์โหลด 116 ครั้ง)


1 2


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 8915 ครั้ง