กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
ประธานคณะกรรมการ ศปถ.

สรุปภาพรวมสถิติอุบัติเหตุทางถนน

สถิติ

กลุ่มจำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 381 ครั้ง