กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน

หนังสือราชการตลอดทั้งปี

2562

กลุ่ม
การเตรียมพร้อมดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562
ดาวน์โหลด :
ผวจ1.jpg ( 0.57 MB ) ( ดาวน์โหลด 1,374 ครั้ง)
ผวจ2.jpg ( 0.66 MB ) ( ดาวน์โหลด 866 ครั้ง)
ผวจ3.jpg ( 0.91 MB ) ( ดาวน์โหลด 787 ครั้ง)
ถึงศูนย์เขต1.jpg ( 0.87 MB ) ( ดาวน์โหลด 93 ครั้ง)
ถึงศูนย์เขต2.jpg ( 0.31 MB ) ( ดาวน์โหลด 61 ครั้ง)
03 บท.ผอ ศูนย์เขตใหม่.doc ( 0.04 MB ) ( ดาวน์โหลด 87 ครั้ง)
หนังสือถึง บชน+ทางหลวง.rar ( 3.27 MB ) ( ดาวน์โหลด 83 ครั้ง)
แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562
ดาวน์โหลด :
หนังสือถึงศูนย์เขตฯ.pdf ( 0.33 MB ) ( ดาวน์โหลด 310 ครั้ง)
แผนสงกรานต์62 final.pdf ( 0.47 MB ) ( ดาวน์โหลด 390 ครั้ง)
อำเภอเสี่ยง.pdf ( 0.72 MB ) ( ดาวน์โหลด 179 ครั้ง)
check list .pdf ( 0.18 MB ) ( ดาวน์โหลด 232 ครั้ง)
ขอเชิญติดตามการดำเนินการของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562
แนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 6456 ครั้ง