กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน

แถลงข่าวเทศกาลสงกรานต์

แถลงข่าวประธาน

กลุ่ม
คำแถลงข่าวประธานพิธีปิด วันที่ 18 เมษายน 2561
คำแถลงข่าวประธานพิธี วันที่ 16 เมษายน 2561
คำแถลงข่าวประธานพิธี วันที่ 15 เมษายน 2561
คำแถลงข่าวประธานพิธี วันที่ 14 เมษายน 2561
คำแถลงข่าวประธานพิธี วันที่ 13 เมษายน 2561
ดาวน์โหลด :


1 2

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1211 ครั้ง