กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน

แถลงข่าวเทศกาลปีใหม่

2561

กลุ่ม
คำแถลงข่าวประธานการประชุมฯ (รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา) วันที่ 1 มกราคม 2561
คำแถลงข่าวประธานการประชุมฯ (ปลัดกระทรงศึกษาธิการ) วันที่ 30 ธนวาคม 2560
คำแถลงข่าวประธานการประชุมฯ (รมว.คมนาคม) วันที่ 29 ธนวาคม 2560จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 376 ครั้ง