กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน

มติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง

PPT บรรยาย

กลุ่ม



จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 842 ครั้ง