กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน

มติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง

มติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มจำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1800 ครั้ง