กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน

มติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง

PPT บรรยาย

กลุ่มจำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 928 ครั้ง