กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
ประธานคณะกรรมการ ศปถ.

แนวทาง/คู่มือ

เอกสารประกอบการส่งหนังสือ

กลุ่ม
รายชื่ออำเภอที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558-2560
ดาวน์โหลด :
100 อำเภอ สไลด์_Final.rar ( 1.14 MB ) ( ดาวน์โหลด 100 ครั้ง)จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 875 ครั้ง