กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน

หนังสือราชการช่วงเทศกาล

ปีใหม่ 2563

กลุ่ม
การเตรียมพร้อมดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563
ดาวน์โหลด :
หนังสือถึง ผวจ_1.jpg ( 0.84 MB ) ( ดาวน์โหลด 614 ครั้ง)
หนังสือถึง ผวจ_2.jpg ( 0.63 MB ) ( ดาวน์โหลด 443 ครั้ง)
หนังสือถึง ผวจ_3.jpg ( 0.78 MB ) ( ดาวน์โหลด 374 ครั้ง)
หนังสือถึงศูนย์เขต_(1).jpg ( 0.78 MB ) ( ดาวน์โหลด 56 ครั้ง)
หนังสือถึงศูนย์เขต_(2).jpg ( 0.11 MB ) ( ดาวน์โหลด 54 ครั้ง)
03 บท.ผอ ศูนย์เขต.doc ( 0.04 MB ) ( ดาวน์โหลด 56 ครั้ง)
หนังสือถึง บชน. BKK_1.jpg ( 0.91 MB ) ( ดาวน์โหลด 49 ครั้ง)
หนังสือถึง บชน. BKK_2.jpg ( 0.83 MB ) ( ดาวน์โหลด 40 ครั้ง)จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 15453 ครั้ง