กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
ประธานคณะกรรมการ ศปถ.

สาระน่ารู้

สาระน่ารู้

กลุ่มจำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 280 ครั้ง