กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน

สาระน่ารู้

ด้านความปลอดภัยทางถนน

กลุ่ม
ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก:Global status report on road safety 2018
ดาวน์โหลด :
องค์การอนามัยโลก (WHO) 2018.pdf ( 0.04 MB ) ( ดาวน์โหลด 547 ครั้ง)
Global status report on road safety 2018.pdf ( 9.21 MB ) ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1742 ครั้ง