กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน

สาระน่ารู้

สาระน่ารู้

กลุ่ม
แนวทางการลดอุบัติเหตุทางถนนจากง่วงหลับในจำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 670 ครั้ง