กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน

สถิติเทศกาลสงกรานต์

พ.ศ. 2562

กลุ่ม
สถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562
ดาวน์โหลด :
17 เม.ย. 62.rar ( 0.88 MB ) ( ดาวน์โหลด 424 ครั้ง)
16 เม.ย. 62.rar ( 0.77 MB ) ( ดาวน์โหลด 63 ครั้ง)
15 เม.ย. 62.rar ( 0.73 MB ) ( ดาวน์โหลด 67 ครั้ง)
14 เม.ย. 62.rar ( 0.76 MB ) ( ดาวน์โหลด 37 ครั้ง)
13 เม.ย. 62.rar ( 0.76 MB ) ( ดาวน์โหลด 45 ครั้ง)
12 เม.ย. 62.rar ( 0.76 MB ) ( ดาวน์โหลด 40 ครั้ง)
11 เม.ย. 62.rar ( 0.58 MB ) ( ดาวน์โหลด 40 ครั้ง)
สถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2554-2561จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 14788 ครั้ง