กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
ประธานคณะกรรมการ ศปถ.

เทศกาลสงกรานต์

พ.ศ.2560

กลุ่ม
สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2554-2560
ดาวน์โหลด :
สถิติสงกรานต์ 54-60.pdf ( 0.39 MB ) ( ดาวน์โหลด 51 ครั้ง)
สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2560
ดาวน์โหลด :
สงกรานต์ 60.zip ( 33.61 MB ) ( ดาวน์โหลด 1 ครั้ง)จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 598 ครั้ง