กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน

สถิติเทศกาลสงกรานต์

พ.ศ. 2562

กลุ่ม
สถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562
ดาวน์โหลด :
17 เม.ย. 62.rar ( 0.88 MB ) ( ดาวน์โหลด 334 ครั้ง)
16 เม.ย. 62.rar ( 0.77 MB ) ( ดาวน์โหลด 59 ครั้ง)
15 เม.ย. 62.rar ( 0.73 MB ) ( ดาวน์โหลด 62 ครั้ง)
14 เม.ย. 62.rar ( 0.76 MB ) ( ดาวน์โหลด 33 ครั้ง)
13 เม.ย. 62.rar ( 0.76 MB ) ( ดาวน์โหลด 38 ครั้ง)
12 เม.ย. 62.rar ( 0.76 MB ) ( ดาวน์โหลด 34 ครั้ง)
11 เม.ย. 62.rar ( 0.58 MB ) ( ดาวน์โหลด 35 ครั้ง)
สถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2554-2561จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 14339 ครั้ง