กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน

สถิติเทศกาลสงกรานต์

พ.ศ. 2562

กลุ่ม
สถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 (วันที่ 17 เมษายน 2562)
ดาวน์โหลด :
17 เมษายน 2562 FINAL.pdf ( 0.22 MB ) ( ดาวน์โหลด 606 ครั้ง)
จำนวนครั้ง 17 เม.ย. 62.pdf ( 0.17 MB ) ( ดาวน์โหลด 210 ครั้ง)
ผู้บาดเจ็บ 17 เม.ย. 62.pdf ( 0.16 MB ) ( ดาวน์โหลด 149 ครั้ง)
ผู้เสียชีวิต 17 เม.ย. 62.pdf ( 0.17 MB ) ( ดาวน์โหลด 111 ครั้ง)
สถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 (วันที่ 16 เมษายน 2562)
ดาวน์โหลด :
16 เมษายน 2562 FINAL.pdf ( 0.22 MB ) ( ดาวน์โหลด 376 ครั้ง)
จำนวนครั้ง 16 เม.ย. 62.pdf ( 0.13 MB ) ( ดาวน์โหลด 110 ครั้ง)
ผู้บาดเจ็บ 16 เม.ย. 62.pdf ( 0.14 MB ) ( ดาวน์โหลด 82 ครั้ง)
ผู้เสียชีวิต 16 เม.ย. 62.pdf ( 0.13 MB ) ( ดาวน์โหลด 110 ครั้ง)
สถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 (วันที่ 15 เมษายน 2562)
ดาวน์โหลด :
15 เมษายน 2562 FINAL.pdf ( 0.22 MB ) ( ดาวน์โหลด 271 ครั้ง)
จำนวนครั้ง15 เม.ย. 62.pdf ( 0.13 MB ) ( ดาวน์โหลด 123 ครั้ง)
ผู้บาดเจ็บ15 เม.ย. 62.pdf ( 0.13 MB ) ( ดาวน์โหลด 84 ครั้ง)
ผู้เสียชีวิต15 เม.ย. 62.pdf ( 0.13 MB ) ( ดาวน์โหลด 71 ครั้ง)
สถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 (วันที่ 14 เมษายน 2562)
ดาวน์โหลด :
14 เมษายน 2562 FINAL.pdf ( 0.22 MB ) ( ดาวน์โหลด 301 ครั้ง)
จำนวนครั้ง 14 เม.ย. 62.pdf ( 0.13 MB ) ( ดาวน์โหลด 153 ครั้ง)
ผู้บาดเจ็บ 14 เม.ย. 62.pdf ( 0.13 MB ) ( ดาวน์โหลด 108 ครั้ง)
ผู้เสียชีวิต 14 เม.ย. 62.pdf ( 0.13 MB ) ( ดาวน์โหลด 69 ครั้ง)
สถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 (วันที่ 13 เมษายน 2562)
ดาวน์โหลด :
13 เมษายน 2562 FINAL.pdf ( 0.22 MB ) ( ดาวน์โหลด 304 ครั้ง)
จำนวนครั้ง 13 เม.ย. 62.pdf ( 0.12 MB ) ( ดาวน์โหลด 136 ครั้ง)
ผู้บาดเจ็บ 13 เม.ย. 62.pdf ( 0.13 MB ) ( ดาวน์โหลด 80 ครั้ง)
ผู้เสียชีวิต 13 เม.ย. 62.pdf ( 0.12 MB ) ( ดาวน์โหลด 64 ครั้ง)


1 2

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 13003 ครั้ง