กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน

หนังสือราชการ

ตลอดทั้งปี

กลุ่ม
การรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนผ่านระบบ e-Report ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ดาวน์โหลด :
การสอบเทียบค่ามาตรฐานความถูกต้องเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๙
ดาวน์โหลด :
1การสอบเทียบค่าpdf.pdf ( 0.55 MB ) ( ดาวน์โหลด 285 ครั้ง)
การดำเนินการป้องกันและลดุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี
ดาวน์โหลด :
13-5-2559zip.zip ( 1.45 MB ) ( ดาวน์โหลด 1,021 ครั้ง)จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 3791 ครั้ง