กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน

หนังสือราชการ

ตลอดทั้งปี

กลุ่ม
การสอบเทียบค่ามาตรฐานความถูกต้องเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๙
ดาวน์โหลด :
1การสอบเทียบค่าpdf.pdf ( 0.55 MB ) ( ดาวน์โหลด 243 ครั้ง)
การดำเนินการป้องกันและลดุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี
ดาวน์โหลด :
13-5-2559zip.zip ( 1.45 MB ) ( ดาวน์โหลด 898 ครั้ง)จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 3080 ครั้ง