กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน

หนังสือราชการ

ตลอดทั้งปี

กลุ่ม
ความเร็วในพื้นที่ชุมชน
นโยบาย 365 วัน
เร่งรัดการดำเนินการบริหารจัดการความเร็วในพื้นที่ชุมชน
ดาวน์โหลด :
http://drive.google.com/open?id=1x8YbwwfdwwxQ5jZvEqE7D73K19Ka6CF9 ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
การติดตามการดำเนินการบริหารจัดการความเร็วในพื้นที่ชุมชน
ดาวน์โหลด :
http://drive.google.com/open?id=12PieN3RyCMcY6lheACqTgVFjWA9dCWB9 ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
การรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนผ่านระบบ e-Report ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ดาวน์โหลด :


1 2

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 5041 ครั้ง