กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน

ดาวน์โหลด

หนังสือ/คู่มือดำเนินงาน

กลุ่ม
คู่มือการปฏิบัติงานการตั้งจุดตรวจและจุดสกัด ของกองบัญชาการตำรวจตระเวณชายแดน
คู่มือการสำรวจและการวิเคราะห์จุดเสี่ยงทางถนนอย่างมีส่วนร่วม
ดาวน์โหลด :
ACC_52017.pdf ( 6.38 MB ) ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
คู่มือการจัดการจุดเสี่ยงทางถนนในชุมชน
ดาวน์โหลด :
khuumuuekaarcchadkaarcchudesiiyngthaangthnnainchumchn.pdf ( 9.79 MB ) ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
หนังสือรายงานประชาชน ปี 2558
ดาวน์โหลด :
รายงานประชาชน 2558.pdf ( 28.37 MB ) ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
คู่มือการดำเนินการสร้างนวัตกรรมควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และลดอุบัติเหตุจราจร
ดาวน์โหลด :
alcohol.pdf ( 0.72 MB ) ( ดาวน์โหลด 319 ครั้ง)จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 3500 ครั้ง