กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน

ดาวน์โหลด

หนังสือ/คู่มือดำเนินงาน

กลุ่ม
รายงานประชาชน ประจำปี 2559
ดาวน์โหลด :
Arts_รายงานประชาชน 2559.pdf ( 44.89 MB ) ( ดาวน์โหลด 1 ครั้ง)
หนังสือรายงานประชาชน ปี 2558
ดาวน์โหลด :
รายงานประชาชน 2558.pdf ( 28.37 MB ) ( ดาวน์โหลด 1 ครั้ง)
คู่มือการดำเนินการสร้างนวัตกรรมควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และลดอุบัติเหตุจราจร
ดาวน์โหลด :
alcohol.pdf ( 0.72 MB ) ( ดาวน์โหลด 402 ครั้ง)จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 4566 ครั้ง