กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา

ปี 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อโครงการจัดทำศูนย์ข้อมูลปฏิบัติการเพื่อการตัดสินใจ ครั้งที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างการบำรุงรักษาระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ Video Conference ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลด :
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอการประกวดราคาซื้อชุดยานยนต์ดับเพลิงพร้อมระบบควบคุมระยะไกลและอุปกรณ์ จำนวน ๕ เครื่อง (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอการประกวดราคาซื้อรถปฏิบัติการบรรเทาอุทกภัย พร้อมเครื่องสูบน้ำ ขนาดใหญ่ จำนวน ๕ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอการประกวดราคาซื้อรถดับเพลิงระบบโฟมอัดอากาศแรงดันสูงพร้อมชุดยานยนต์ดับเพลิงฉีดหมอกน้ำ/โฟม ด้วยระบบควบคุมระยะไกล จำนวน ๑๘ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


1 2 3 4 5 ..


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 6863 ครั้ง