กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา

ปี 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจจับความเร็วแบบพกพา จำนวน 849 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะจ้างบริการสถานที่และดำเนินการสอบ เพื่อสรรหาบุคคลเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถนั่งประจำตำแหน่งระดับรองอธิบดี ปริมาณกระบอกสูบไม่เกินกว่า ๒,๒๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่เกิน ๑๓๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๓ คัน โดยวิธีคัดเลือก
ดาวน์โหลด :
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกาศผู้ชนะประกวดจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ(บางนา)


1 2


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 8238 ครั้ง