กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา

ปี 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อขวดพลาสติกใสสำหรับบรรจุน้ำดื่ม ขนาด ๕๐๐ มิลลิลิตร จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าและไฟฟ้ากระชาก จำนวน ๑๘ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลด :
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา.pdf ( 0.03 MB ) ( ดาวน์โหลด 4 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมปรับปรุงห้องทำงานกองกฎหมาย (ครั้งที่ 2)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างทำเสาอากาศโครงสร้างสามเหลี่ยมชนิด Self support ขนาดความสูง 45 เมตร จำนวน 3 ต้น
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาจ้างทำเสาอากาศโครงสร้างสามเหลี่ยมขนาดความสูง 60 เมตร จำนวน 3 ต้น


1 2 3 4 5 ..


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 10225 ครั้ง