กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา

ปี 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกับกองทัพบกในการจัดหาอากาศยานปีกหมุน (Helicopter) เพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาสาธารณภัย จำนวน ๒ ลำ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศในภาวะวิกฤตส่วนขยายระยะที่ ๒ (Crisis Information Management System : CIMS Phase ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล อัตราการสูบ ๒๘,๐๐๐ ลิตร/นาที ที่ระยะสูบส่งไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร ติดตั้งบนเทรลเลอร์ลากจูงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑๕๕ ชุด (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลด :
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สนาม จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าโครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑,๑๘๙ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


1 2 3 4 5 ..


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 9716 ครั้ง