กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ

ปี 2562

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างจัดทำหนังสือเผยแพร่ภารกิจการบริหารจัดการสาธารณภัย กรณีการให้ความช่วยเหลือผู้สูญหายในวนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน จังหวัดเชียงราย (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อขวดพลาสติกใสสำหรับบรรจุน้ำดื่ม ขนาด 500 มิลลิลิตร จำนวน 400,000 บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างจัดทำหนังสือเผยแพร่ภารกิจการบริหารจัดการสาธารณภัย กรณีการให้ความช่วยเหลือผู้สูญหายในวนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าและไฟฟ้ากระชาก จำนวน ๑๘ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลด :
ร่างขอบเขตของงาน.pdf ( 0.91 MB ) ( ดาวน์โหลด 21 ครั้ง)
ร่างเอกสารประกวดราคา.pdf ( 0.63 MB ) ( ดาวน์โหลด 14 ครั้ง)
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างทำเสาอากาศโครงสร้างสามเหลี่ยมชนิด Self support ขนาดความสูง 45 เมตร จำนวน 3 ต้น


1 2 3 4 5 ..


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 17225 ครั้ง