กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา
นายกร มหาวงค์นันท์
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา
แจ้งเตือนภัย
แจ้งเตือนโทรสารในราชการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (แจ้งเตือนลักษณะอากาศ)
ประกาศเตือนภัย
สภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดพะเยา
ประมวลภาพกิจกรรม
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา ระดมทุกหน่วยงานในพื้นที่ซ้อมแผนป้องกันอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก ดินถล่ม รูปแบบการฝึกเฉพาะหน้าที่ (Functional Exercise)เพื่อทดสอบและประเมินขีดความสามารถของบุคคลที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบเฉพาะด้าน รวมทั้งบทบาทที่ใช้ในการเผชิญกับสถานการณ์อุทกภัย นายเทวา ปัญญาบุญ นายอำเภอดอกคำใต้ เป็นประธานฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา กรณีอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก ดินถล่ม รูปแบบการฝึกเฉพาะหน้าที่ (Functional Exercise) ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองดอกคำใต้ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ซึ่งสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยาจัดขึ้น เพื่อเป็นการทดสอบและประเมินขีดความสามารถของบุคคลที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบเฉพาะด้านรวมทั้งบทบาทที่ใช้ในการเผชิญกับสถานการณ์อุทกภัย โดยช่วงเช้าเป็นการบรรยายในหัวข้อ “บทบาทหน้าที่ของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด/อำเภอศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด/อำเภอ ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระบบบัญชาการเหตุการณ์” โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง สาขาเถิน และในช่วงบ่ายเป็นการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากรูปแบบการฝึกเฉพาะหน้าที่ (functional Exercise) โดยจำลองสถานการณ์เกิดพายุขึ้นในพื้นที่จังหวัดพะเยา ทำให้เกิด น้ำท่วม ฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก ในหลายพื้นที่ของจังหวัดพะเยา รวมถึงเกิดสถานการณ์แทรกซ้อนต่างๆ โดยมี ประชาชนได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมาก โดยศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ทั้งระดับจังหวัด และอำเภอ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการโต้ตอบแผนของแต่ละหน่วยงาน ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อแก้ไขสถานการณ์จนกว่าจะคลี่คลาย และปิดสถานการณ์ที่จำลองขึ้น ทั้งนี้เป็นไปตามที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้จังหวัดดำเนินการฝึกการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยกำหนดให้การฝึกการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย เป็นเครื่องมือในการเตรียมความพร้อม เพื่อให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด อำเภอ เป็นศูนย์กลางในการระดมสรรพกำลัง และทรัพยากรในการจัดการสาธารณภัย รวมทั้งตรวจสอบการใช้แผนเผชิญเหตุ ในการอำนวยการและประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงาน ทหารหน่วยงานบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรสาธารณกุศล อาสาสมัคร สถาบันการศึกษา และภาคประชาสังคมโดยกำหนดสถานการณ์อุทกภัยในรูปแบบการฝึกเฉพาะหน้าที่ (functional Exercise) เพื่อทดสอบแผนเผชิญเหตุการณ์สาธารณภัย
22 สิงหาคม 2562 :นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายโครงการจัดทำเครือข่ายรายงานข้อมูลสาธารณภัย ปริมาณน้ำฝนและสถานการณ์น้ำท่วมระดับหมู่บ้าน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง อุทกภัย ในพื้นที่เสียงภัย ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเกทเวย์พะเยา อำเภอเมืองพะเยา โดยนายกร มหาวงค์นันท์ หัวหน้าสำนักงาน ปภ.จังหวัดพะเยา เป็นผู้แทน ผอ.ศูนย์ ปภ.เขต 15 เชียงราย กล่าวรายงาน
ปภ.จังหวัดพะเยา>>>ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดพะเยา ประจำเดือนสิงหาคม 2562 อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา วันที่ 22 สิงหาคม 2562 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานกิจกรรมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนประจำเดือนสิงหาคม 2562 พร้อมตรวจนิเทศงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพะเยา ในโครการมีการออกหน่วยให้บริการประชาชนจากภาคส่วนต่างๆ โดยนายกร มหาวงค์นันท์ หัวหน้า ปภ.จังหวัดพะเยา ร่วมกิจกรรมโครงการฯดังกล่าว
วันที่20 ส.ค.2562 เวลา14.00 น.:ณ ที่ห้องประชุม 1 ปภ.อาคาร 3 ชั้น 5 กรมป้องกันและบรรเทแาสาธารณภัย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) เป็นประธานการประชุมเตรียมการแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายนิพนธ์ บุญญามณี และนายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ไปยัง 76 จังหวัด ในการนี้ คณะองคมนตรี ได้แก่ นายพลากร สุวรรณรัฐ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา นายจรัลธาดา กรรณสูต พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ นายอำพน กิตติอำพน พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท และพลอากาศเอกจอม รุ่งสว่าง ร่วมติดตามสถานการณ์น้ำและแนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง พร้อมขอให้ทุกภาคส่วนน้อมนำ พระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการดูแลประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนให้สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็ว และน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับแต่ละสภาพพื้นที่ มุ่งเน้นการวางแผนเผชิญเหตุและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างรอบด้าน โดยให้ความสำคัญกับการจัดสรรน้ำอุปโภคบริโภคถึงระดับครัวเรือน การเชื่อมโยงการบริหารการจัดน้ำในแต่ละลุ่มน้ำ การดูแลแหล่งกักเก็บน้ำในระดับหมู่บ้าน ทั้งการขุดลอกคูคลองและสระน้ำ การกำจัดวัชพืชและโคลนตมในคลองส่งน้ำ การจัดหาภาชนะกักเก็บน้ำขนาดใหญ่ประจำครัวเรือน อีกทั้งประสานจัดทำฝนหลวงเมื่อสภาพอากาศเอื้ออำนวย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้มากที่สุด พลเอก อนุพงษ์ กล่าวต่อไปว่า กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) ได้บูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ภายใต้กฎหมายและแผนว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยผ่านกลไกการปฏิบัติของหน่วยงานทุกภาคส่วนแบ่งเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 1) การคาดหมายและพยากรณ์สภาพอากาศ เพื่อติดตามสภาพอากาศ สถานการณ์น้ำ และแนวโน้มสถานการณ์ภัย ประกอบด้วย กรมอุตุนิยมวิทยา สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) 2) การบริหารจัดการน้ำ เพื่อวางแผนการใช้น้ำในด้านต่างๆ ประกอบด้วย สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กรมชลประทาน และกรมทรัพยากรน้ำบาดาล 3) การปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ ซึ่งให้ความสำคัญกับน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเป็นลำดับแรก ประกอบด้วย การประปาส่วนภูมิภาค กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในส่วนของน้ำเพื่อการเกษตร ได้บริหารจัดการน้ำตามแผนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 4) การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ ได้แก่ กระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพ โดยบูรณาการแก้ไขปัญหาภัยแล้งครอบคลุมทุกมิติ ติดตามข้อมูลสภาพอากาศ ปริมาณน้ำต้นทุน และชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงภัยจำแนกเป็น น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค น้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศน์ และน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อวางแผนการจัดสรรน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่ รวมถึงจัดเตรียมทรัพยากรให้พร้อมรับมือภัยแล้ง ทั้งเจ้าหน้าที่ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักรกลด้านสาธารณภัย รถบรรทุกน้ำ และเครื่องสูบน้ำ พลเอก อนุพงษ์กล่าวถึงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และช่วยเหลือผู้ประสบภัยระยะเร่งด่วน ว่า ได้เน้นย้ำให้จัดหาน้ำจากทุกแหล่งรองรับการใช้น้ำ ระดมเครื่องจักรกลสาธารณภัยผันน้ำดิบเข้าสู่ระบบการผลิตน้ำประปา ขุดลอกแหล่งน้ำตามธรรมชาติ ขุดเจาะและเป่าล้างบ่อบาดาล ควบคู่กับการจัดสรรน้ำสนับสนุนทุกพื้นที่เสี่ยงภัย มุ่งดูแลด้านน้ำอุปโภคบริโภคเป็นหลัก โดยจัดรถบรรทุกน้ำนำน้ำไปเติมยังถังน้ำกลางประจำหมู่บ้านและจุดแจกจ่ายน้ำตามวงรอบอย่างต่อเนื่อง กรณีเกิดความเสียหายด้านการเกษตร ประมง และปศุสัตว์ในพื้นที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ให้จำแนกความเสียหาย ตามประเภทและช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ โดยด่วน ที่สำคัญ ได้กำชับให้สร้างการรับรู้แก่ประชาชน โดยเฉพาะข้อมูลสถานการณ์น้ำ แผนการจัดสรรน้ำ มาตรการบริหารจัดการน้ำของภาครัฐ รวมถึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้น้ำ เพื่อมิให้เกิดปัญหาการแย่งน้ำ นอกจากนี้ ยังได้วางแผนการบริหารจัดการน้ำไว้ล่วงหน้า เน้นการกักเก็บน้ำจากปริมาณฝนในช่วง 1-2 เดือนข้างหน้า เพื่อสำรองน้ำให้เพียงพอต่อการใช้น้ำในปี พ.ศ. 2563ท้ายนี้ ขอความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนร่วมกันใช้น้ำที่มีปริมาณจำกัดอย่างประหยัด คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพมากที่สุด เชื่อมั่นว่าความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจะทำให้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอในทุกพื้นที่ ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา(นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร)มอบหมายให้นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย หน.สำนักงาน ปภ.จังหวัดพะเยา(นายกร มหาวงค์นันท์)และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง,ทหาร,ตำรวจ,นายอำเภอ เข้าร่วมรับฟังและติดตามการประชุมการเตรียมการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมศูนย์บัญชาการจังหวัด ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพะเยา
วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. จังหวัดพะเยา ประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดด้านการบังคับใช้กฎหมาย ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพะเยา โดยมี พล.ต.ต.อดุลย์ ดรุณเพท ผบก.ภ.จว.พะเยา เป็นประธานการประชุมฯ ในการนี้ นายกร มหาวงค์นันท์ หัวหน้า สนง.ปภ.จังหวัดพะเยา ได้มอบหมายนางสาวอัญชลี พันธุ์ปัญญา หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมฯ ที่ประชุมมีมติกำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน ดังนี้ 1. ให้ทุกภาคส่วนร่วมดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ตามมาตรการ 10 รสขม และเพิ่มเติมข้อหา "ยินยอมให้ผู้ซึ่งไม่มีใบอนุญาตขับรถ เข้าขับรถจนหรือรถที่ตนเป็นคนขับ" ตาม พรบ.รถยนต์ พ.ศ.2522 2. เพิ่มความปลอดภัยทางถนน โดยเฉพาะทางข้าม(ทางม้าลาย) บริเวณสถานศึกษา โรงพยาบาล สถานที่ประกอบศาสนกิจ แหล่งชุมชน แหล่งท่องเที่ยวสำคัญ และตลาด 3. ให้ร่วมประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจแก่ประชาชนทุกเพศทุกวัย โดยใช้เทคโนโลยี สื่อ สังคม ทุกรูปแบบ เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง 4. ส่งเสริม สนับสนุน ความรู้เกี่ยวกับวินัยจราจร หลักการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย รวมถึงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 5. ใช้ช่องทางไลน์กลุ่ม"อนุด้านกฎมาย" เพื่อติดต่อประสานงาน รายงาน ส่งข้อมูล รวมถึงเป็นช่องทางเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ของแต่ละหน่วยงาน และที่ประชุมมีมติ ขอแต่งตั้งกรรมการฯ เพิ่มเติม ประกอบด้วย 1.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา 2.ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 3.ประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา
เมื่อวันที่ 9 ส.ค.62, เวลา 10.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย พื้นที่ จว.พ.ย. ณ หอประชุมที่ว่าการ อ.ดอกคำใต้ จว.พ.ย. โดยมี พล.ต. เศรษฐพล เกตุเต็ม ผบ.มทบ.34, รอง ผวจ.พ.ย.,รอง​ ผบก. ภ.จว.พะเยา, ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล จว.พ.ย., หัวหน้า/ส่วนราชการ, นอภ.ดอกคำใต้​ หน่วยงาน, อปท., ประชาชนในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับและร่วมพิธีฯ ประมาณ 600 คน​ ผู้ประสบภัยมีความปลื้มปิติ​และสำ​นึกใน​พระมหา​กรุณา​ธิคุณ​ของ​พระองค์​เป็นล้นพ้น
ข้อสั่งการ
ข้อมูลแหล่งน้ำต้นทุนด้านอุปโภคบริโภค และด้านเกษตร จังหวัดพะเยา
รายงานสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ การแจกจ่ายน้ำ การดำเนินการด้านต่างๆ
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 14339 ครั้ง