กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา
นายกร มหาวงค์นันท์
รก.หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา
เตือนภัย
ประกาศเตือนภัย
สภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดพะเยา
ประมวลภาพกิจกรรม
วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 นายกร มหาวงค์นันท์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา/กรม ปภ.โดย ศูนย์ปัองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 15 เชียงราย นำรถกู้ภัยขนาดกลางและรถยนต์กู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว พร้อมไฟส่องสว่าง พร้อมบุคลากร เจ้าหน้าที่ ปภ.สนง.ปภ.จ.พะเยา และ ศปภ.เขตฯปฏิบัติภารกิจถวายความปลอดภัย รับ-ส่ง เสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงพระราชทานปริญญาบัตรฯประจำปีการศึกษา 2560 และทรงเปิดพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มหาวิทยาลัยพะเยา ณ สนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว มหาวิทยาลัยพะเยา อำเภอเมืองพะเยา และเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 อำเภอจุน ณ สนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 อำเภอจุน จังหวัดพะเยา
วันที่ 6 พ.ค.2562 เวลา15.30น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา และประชาชน เข้าร่วมพิธีพร้อมรับชมการถ่ายทอดสด โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย การเสด็จออกสีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท รับการถวายพระพรชัยมงคลจากพสกนิกรชาวไทย ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา
วันที่ 4 พฤษภาคม 2562เวลา 13.30 น.นายกร มหาวงค์นันท์ หน.ปภ.จังหวัดพะเยา ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ผู้พิพากษาหัวหน้า อัยการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่10 ณ ศาลากลางจังหวัดพะเยา โดยมีนายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน
3 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.00น.:นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา/ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดพะเยา เป็นประธานเชิญสิ่งของพระราชทานเพื่อมอบแก่ประชาชนผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดพะเยา และเชิญพระราชกระแสรับสั่งความห่วงใยราษฎรผู้ประสบภัยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระองค์ทรงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ทรงห่วงใยราษฎรผู้ประสบภัย และทรงให้มูลนิธิราชประนุเคราะห์เชิญสิ่งของพระราชทานมามอบให้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเรียกขวัญกำลังใจแก่ประชาชนและทรงรับสั่งทุกฝ่ายเตรียมความพร้อมและติดตามสถานการณ์ต่างๆเพื่อป้องกันความเสียหายและให้ความช่วยเหลือราษฎรให้ทันการณ์และขอเชิญชวนจิตอาสาติดตามดูแลประชาชนโดยเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุเพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีและความสุขให้กับประชาชน 1.อำเภอปง จำนวน 1,025 ชุด 2.อำเภอเชียงคำ จำนวน 293 ชุด 3.อำเภอเชียงม่วน จำนวน 26 ชุด 4.อำเภอแม่ใจ จำนวน 562 ชุด 5.อำเภอดอกคำใต้ จำนวน 870 ชุด 6.อำเภอจุน จำนวน 49 ชุด 7.อำเภอภูกามยาว จำนวน 50 ชุด 8.อำเภอเมืองพะเยา จำนวน 35 ชุด ณ หอประชุมเทศบาลตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา โดยมีปลัดจังหวัดพะเยา/กรรมการและเลขานุการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯประจำจังหวัด,หน.ปภ.จังหวัด/ผช.เลขานุการฝ่ายบรรเทาทุกข์,พมจ.พะเยา/ผช.เลขานุการฝ่ายสังคมสงเคราะห์,ศาล, อัยการ,ทหาร, ตำรวจ,หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด,รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด,นายอำเภอปง,นายกกิ่งกาชาดอำเภอปง,หัวหน้าส่วนราชการอำเภอปง,นายก ทต.งิม กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสา ร่วมต้อนรับและร่วมรับมอบสิ่งของพระราชทาน และอาหารพระราชทานเลี้ยงแก่ประชาชนผู้ประสบภัยอำเภอปง และเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และการที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ได้มามอบเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานในครั้งนี้ พระสกนิกรชาวจังหวัดพะเยาต่างรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นล้นพ้น และยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทร เทพยวรางกูร อย่างหาที่สุดมิได้ โดย นายอำเภอเชียงคำ นายอำเภอเชียงม่วน นายอำเภอดอกคำใต้ นายอำเภอจุน นายอำเภอภูกามยาวนายอำเภอแม่ใจ และนายกเทศมนตรีเมืองพะเยา เป็นผู้แทนในการรับมอบสิ่งของพระราชทาน เพื่อเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ต่อไป
ันที่ 1 พ.ค.62 เวลา 13.30น. นายกร มหาวงค์นันท์ หน.ปภ.จ.พย. มอบหมายให้นางสาวอัญชลี พันธุ์ปัญญา หน.กยศ.ปภ.พย. พร้อมจนท. เป็นตัวแทนร่วมพิธีปลงผมผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 2-16 พ.ค. 62 จำนวน 81 คน ณ วัดศรีโคมคคำ พระอารามหลวง ตำบลเวียง อ.เมืองพะเยา โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานฯ
@ปภ.พะเยา ประชุมประจำเดือนเมษายน 2562 วันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 13.30น.:นายกร มหาวงค์นันท์ หน.ปภ.จังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมสำนักงานปัองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา ประจำเดือนเมษายน 2562 โดยมีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และบุคลากร/เจ้าหน้าที่ ปภ.จังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ศบก.จ.สำนักงาน ปภ.จังหวัดพะเยา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัด(หลังเก่า)
ข้อหารือ
แนวทางการพิจารณาว่าเป็นภัยพิบัติ ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ปี 2556 หรือไม่
เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ข้อสั่งการ
28/3/2560
ข้อมูลแหล่งน้ำต้นทุนด้านอุปโภคบริโภค และด้านเกษตร จังหวัดพะเยา
28/3/2560
รายงานสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ การแจกจ่ายน้ำ การดำเนินการด้านต่างๆ
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 13269 ครั้ง