กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา
นายกร มหาวงค์นันท์
รก.หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา
เตือนภัย
ประกาศเตือนภัย
สภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดพะเยา
ประมวลภาพกิจกรรม
วันที่ 26 ก.พ.2562 เวลา 09.00 น.:นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา/(ผอ.กอปภ.จ.พย./ผอ.ศอ.ปกป.จ.พย.)มอบหมายรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา(นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร)เป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตามวิเคราะห์การป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดพะเยา และร่วมประชุมศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาค ส่วนหน้า ผ่านระบบ VTC.ถึงศูนย์ฯจังหวัด(ภาคเหนือ) ณ ห้องศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด(ศบก.จ.พย.)สำนักงาน ปภ.จังหวัด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัด(หลังเก่า)เพื่อหารือพิจารณามาตรการ แนวทางการดำเนินงานฯประจำสัปดาห์(ทุกวันอังคาร)โดยมี ผู้แทน ผอ.ทสจ.พะเยา,หน.ปภ.จ.พะเยา,กอ.รมน.จว.พย.,ภ.จว.พะเยา,สสจ.พะเยา,อุตุนิยมวิทยา จว.,และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง,ศูนย์ฯระดับอำเภอ เข้าร่วมประชุมชี้แจงด้วย
เมื่อ 24 ก.พ.62, 1800 - 1930 มทบ.34/บก.ควบคุม กกล.รส.จว.พ.ย. ร่วมกับ ปกครอง จว.พ.ย.,ร.17,ป.พัน.17 พล.ร.7, ปภ.จว.พ.ย.,ทสจ.พ.ย., อบจ.พ.ย., เทศบาลเมืองพะเยา,แขวงทางหลวงชนบทพะเยา,อ.เมืองพะเยา รวมประมาณ 100 คน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสาธารณประโยชน์โดยการทำความสะอาดพื้นที่บริเวณ สวนสมเด็จย่า 90 พรรษา,อุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ อบจ.พ.ย. และถนนริมกว๊านพะเยา อ.เมือง จว.พ.ย.ระยะทางประมาณ 700 เมตร เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ สร้างสุขภาพที่ดีให้ชุมชน
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น.:ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา(นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร)เป็นประธานการประชุมหามาตรการ แนวทางแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของจังหวัดพะเยา เนื่องจากสถานการณ์การเกิดจุดความร้อน(hotspot)และค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศ(PM 2.5 และ PM 10)ช่วงห้ามเผาเด็ดขาด(15 ก.พ.-15 เม.ย 2562)พบจุดhotspot ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ในหลายอำเภอ และสถานการณ์คุณภาพอากาศ(pm2.5/pm10)อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง(ปภ.,ทสจ.,แขวงทางหลวง,แขวง ทช.,นายอำเภอเชียงคำ,จุน และปลัดอำเภอผู้แทนนายอำเภอเมืองพะเยา,ดอกคำใต้,เชียงม่วน,ภูกามยาว,กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน,อปท.และหัวหน่วยสัวกัดกรม อช.,กรมป่าไม้ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศรีโคมคำ 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพะเยา
@ผวจ.พะเยา.ร่วมฝึก ปภ.แบบบูรณาการ:IDMEx-2019 เมื่อวันที่ 14 ก.พ.2562 :นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ร่วมรับฟังการบรรยายสรุปการบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการจาก ผอ.ศอญ. ณ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี และร่วมพิธีตรวจความพร้อม,ชมการสาธิตด้านสาธารณภัยในการฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ ประจำปี 2562(IDMEx-2019)ณ ค่ายเอราวัณ กองพลรบพิเศษที่ 1 จังหวัดลพบุรี กระทรวงมหาดไทย (โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)ร่วมกับหน่วยทหาร/เหล่าทัพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ฝึกปฏิบัติการตามระบบบัญชาการเหตุการณ์และการจัดการภาวะฉุกเฉิน เพื่อเตรียมความพร้อมและบูรณาการในการปฏิบัติการรองรับสาธารณภัยอย่างเป็นระบบและมีเอกภาพตามมาตรฐานสากล โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานตรวจความพร้อมฯมี พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย,ปลัดกระทรวงมหาดไทย,อธิบดีกรม ปภ.และผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด ร่วมในการตรวจความพร้อมและการฝึกแบบบูรณาการครั้งนี้ด้วย
13 ก.พ.62 ,1730 -1900 กกล.รส.จว.พ.ย.ร่วมกับ ปกคร อง จว.พ.ย.,ร.17,ป.พัน.17 พล.ร.7,ปภ.จว.พ.ย.,อบจ.พ.ย.เทศบาลเมืองพะเยา.แขวงทางหลวงพะเยา,แขวงทางหลวงชนบทพะเยา,อ.เมือง,สรรพสามิตพื้นที่พะเยา,ทต.จำป่าหวายและ รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช รวมประมาณ 300 คน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสาธารณประโยชน์โดยการทำความสะอาดพื้นที่ บริเวณศาลหลักเมืองจว.พ.ย.และถนนรอบศาลหลักเมือง เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ สร้างสุขภาพที่ดีให้ชุมชน โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผวจ.พ.ย.เป็นประธาน
วันที่ 13 ก.พ.2562 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา มอบหมายนายอำเภอเมืองพะเยา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการรณรงค์ไถกลบตอซังเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ในพื้นที่การเกษตรภาคเหนือ ณ บ้านดงใหม่ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองพะเยา โดยนายกร มหาวงค์นันท์ หน.ปภ.จว.พะเยา พร้อมด้วยบุคลากร เจ้าหน้าที่ สนง.ปภ.จ.พะเยา ร่วมพิธีเปิดและจัดนิทรรศการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันด้วย
ข้อหารือ
แนวทางการพิจารณาว่าเป็นภัยพิบัติ ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ปี 2556 หรือไม่
เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ข้อสั่งการ
28/3/2560
ข้อมูลแหล่งน้ำต้นทุนด้านอุปโภคบริโภค และด้านเกษตร จังหวัดพะเยา
28/3/2560
รายงานสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ การแจกจ่ายน้ำ การดำเนินการด้านต่างๆ
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 12798 ครั้ง