กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ปภ.จังหวัดพิจิตร
นางรติฬส พ่วงพร้อม
หัวหน้าสำนักงาน ปภ.จังหวัดพิจิตร

ช่วงเทศกาล
ศูนย์ปฏิบัติการบ้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 จังหวัดพิจิตร
สรุปผลการปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 จังหวัดพิจิตร
สถานการณ์สาธารณภัย
เชื่อมโยงศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทย
ข่าวประชาสัมพันธ์
นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานเปิดศูนย์ฯปีใหม่ 2562 ละวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ปี 2561
ปภ.แนะผู้ขับขี่เรียนรู้การใช้สัญญาณไฟถูกวิธี...ลดเสี่ยงอันตราย
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 23511 ครั้ง