กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ปภ.จังหวัดพิจิตร
นางรติฬส พ่วงพร้อม
หัวหน้าสำนักงาน ปภ.จังหวัดพิจิตร

ช่วงเทศกาล
ผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 จังหวัดพิจิตร
ผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 จังหวัดพิจิตร
สถานการณ์สาธารณภัย
นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วย นายปิยะ วงศ์ลือชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ผอ.ศูนย์ ปภ.เขต 8 กำแพงเพชร หน.สนง.ปภ.พิจิตร นายอำเภอสามง่าม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกับประชาชนในพื้นที่อำเภอสามง่าม ช่วยกันกางผืนผ้าใบเพื่อเป็นทางรองรับน้ำที่สูบจากเครื่องสูบส่งน้ำแรงดันสูงจากนาข้าวซึ่งมีถนนกั้นกลางกับแม่น้ำยม โดย ผู้ว่าฯพิจิตร ได้ร้องขอไปยังศูนย์ ปภ.เขต 8 กำแพงเพชร เมื่อวานนี้ ( 10 สิงหาคม 60 ) เพื่อนำมาสูบผันน้ำที่เอ่อท่วมนาข้าวกว่า 4,000 ไร่ ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบลสามง่าม เชื่อมต่อ ตำบลกำแพงดิน ซึ่งเกษตรกรยังไม่ได้เก็บเกี่ยว จากการเปิดเผยของ นางรติฬส พ่วงพร้อม หัวหน้าสำนักงาน ปภ.พิจิตร จะสามารถผันน้ำจากนาข้าวของเกษตรกรชาวสามง่าม ข้ามถนนลงสู่แม่น้ำยมคาดไม่เกิน 5 วัน จะสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จ ซึ่งนอกจากเครื่องสูบน้ำเครื่องนี้แล้ว จะได้ประสานไปยังนายอำเภอเมืองพิจิตร เพื่อนำเครื่องสูบน้ำอีก 1 เครื่องมาติดตั้งเพิ่มเติม เพื่อลดความเสียหายของนาข้าวให้รวดเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้
สรุปสถานการณ์ อุทกภัย 60 จังหวัดพิจิตร
ข่าวประชาสัมพันธ์
นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561 จังหวัดพิจิตร โดยบูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ทั้งฝ่ายพลเรือน ตำรวจ ทหาร ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ร่วมดำเนืนการตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน มุ่งเน้นลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในทุกมิติ ทั้งคน รถ ถนน และสิ่งแวดล้อม ในรูปแบบ "ประชารัฐ" อย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายในการลดสถิติผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้เหลือน้อยที่สุด ณ บริเวณสี่แยกเขาทราย (ถนนกรมทางหลวงหมายเลข 11) อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 20070 ครั้ง