กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ปภ.จังหวัดพิจิตร
นางรติฬส พ่วงพร้อม
หัวหน้าสำนักงาน ปภ.จังหวัดพิจิตร

ช่วงเทศกาล
สรุปผลการปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 จังหวัดพิจิตร
จังหวัดพิจิตร ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การเสริมสร้างมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน และสนับสนุนการสวมใส่หมวกนิรภัย 100 % สอดรับนโยบาย "สร้างสังคมสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย"จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 30 พค.60 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเพชร ศาลากลางจังหวัดพิจิตร
วันศุกร์ที่ 7 เม.ย 60 เวลา 10.00 น.สนง.ปภ.จ.พิจิตร จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอับัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเพชร ศาลากลางจังหวัดพิจิตร และเปิดถนนนำร่องจำกัดความเร็ว ตามนโยบายรัฐบาล บริเวณถนนสระหลวง ตลอดสาย โดยมีนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี เป็นประธาน พร้อมด้วยนายพิษณุ เสนาวิน รอง ผวจ.จ.พิจิตร,นายปิยะ วงศ์ลือชา รอง ผวจ.จ.พิจิตร ,พ.ต.อ. พิสิษฐ์ ทรัพย์สิน รอง ผบก.ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร,พ.อ.ธนะพันธ์ ขำทวี เสธ.กกล.รส.จว.พจ.,นางรติฬส พ่วงพร้อม หัวหน้า สนง.ปภ.จ.พิจิตร และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ร่วมพิธีเปิด ณ ถนนสระหลวง ในเขตเทศบาลเมืองพิจิตร
ผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 จังหวัดพิจิตร
จังหวัดพิจิตร จัดการประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอับัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2560 พร้อมเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และจัดกิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) พร้อมกิจกรรมปล่อยขบวนรถจักรยานยนต์รณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยมีนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี เป็นประธาน พร้อมด้วยนายพิษณุ เสนาวิน รอง ผวจ.จ.พิจิตร,นายปิยะ วงศ์ลือชา รอง ผวจ.จ.พิจิตร พ.อ. ชัยเดช สุรวดี รอง ผบ.กกล.รส.จ.พจ.,พ.ต.อ. พิสิษฐ์ ทรัพย์สิน รอง ผบก.ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร,พ.อ.ธนะพันธ์ ขำทวี เสธ.กกล.รส.จว.พจ.,นางรติฬส พ่วงพร้อม หัวหน้า สนง.ปภ.จ.พิจิตร และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ร่วมพิธีเปิดดังกล่าวณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
สถานการณ์สาธารณภัย
นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วย นายปิยะ วงศ์ลือชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ผอ.ศูนย์ ปภ.เขต 8 กำแพงเพชร หน.สนง.ปภ.พิจิตร นายอำเภอสามง่าม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกับประชาชนในพื้นที่อำเภอสามง่าม ช่วยกันกางผืนผ้าใบเพื่อเป็นทางรองรับน้ำที่สูบจากเครื่องสูบส่งน้ำแรงดันสูงจากนาข้าวซึ่งมีถนนกั้นกลางกับแม่น้ำยม โดย ผู้ว่าฯพิจิตร ได้ร้องขอไปยังศูนย์ ปภ.เขต 8 กำแพงเพชร เมื่อวานนี้ ( 10 สิงหาคม 60 ) เพื่อนำมาสูบผันน้ำที่เอ่อท่วมนาข้าวกว่า 4,000 ไร่ ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบลสามง่าม เชื่อมต่อ ตำบลกำแพงดิน ซึ่งเกษตรกรยังไม่ได้เก็บเกี่ยว จากการเปิดเผยของ นางรติฬส พ่วงพร้อม หัวหน้าสำนักงาน ปภ.พิจิตร จะสามารถผันน้ำจากนาข้าวของเกษตรกรชาวสามง่าม ข้ามถนนลงสู่แม่น้ำยมคาดไม่เกิน 5 วัน จะสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จ ซึ่งนอกจากเครื่องสูบน้ำเครื่องนี้แล้ว จะได้ประสานไปยังนายอำเภอเมืองพิจิตร เพื่อนำเครื่องสูบน้ำอีก 1 เครื่องมาติดตั้งเพิ่มเติม เพื่อลดความเสียหายของนาข้าวให้รวดเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้
สรุปสถานการณ์ อุทกภัย 60 จังหวัดพิจิตร
ข่าวประชาสัมพันธ์
นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยนางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร นายพิษณุ เสนาวิน รอง ผวจ.พิจิตร นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ ปจ. /ปภ.จว./นายอำเภอและฝ่ายปกครองท้องที่ท้องถิ่นให้การรับรองพร้อมอำนวยการพื้นที่ นำท่านแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ผู้แทนพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย พร้อมคณะมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ชุดธารน้ำใจและน้ำดื่มให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่พิจิตรดังนี้ อ.ตะพานหิน ต.ทุ่งโพธิ์ ณ วัดทุ่งโพธิ์ จำนวน 240 ชุด ต.ดงตะขบ ณ วัดดงตะขบ จำนวน 260 ชุด ลงเรือมอบถุงยังชีพให้แก่พี่น้องประชาชน ณ บ้านไผ่ขาด ต.ดงตะขบ เขตพื้นที่อำเภอบางมูลนาก ณ ที่ว่าการอำเภอบางมูลนาก จำนวน 500 ชุด
นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผวจ.พิจิตร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และบัญชาการเหตุการณ์ สถานการณ์ น้ำป่าไหลหลากในเขตพื้นที่ พร้อมเยี่ยมเยี่ยนพบปะพี่น้องประชาชน โดยมีนางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร นายปิยะ วงศ์ลือชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นายพิษณุ เสนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร และ ปภ.จังหวัดพิจิตร นำถุงยังชีพจำนวน 450 ชุด เพื่อไปมอบให้แก่ราษฎร ในเขตพื้นที่ อ.ดงเจริญ อ.สากเหล็ก อ.ดงเจริญ
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 19103 ครั้ง