กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์เตีอนภัยพิบัติแห่งชาติ - National Disaster Warning Center
วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 เมื่อเวลา 17.09 น. แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 4.8 ความลึก 102 กม. บริเวณประเทศเมียนมา ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 375 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย หากมีข้ วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 เวลา 22.09 น. แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 5.1 ความลึก 10 กม. ประเทศเมียนมา ห่างจาก อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประมาณ 451 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 เวลา 05.24 น. แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 4.6 ความลึก 10 กม. บริเวณมณฑลยูนนาน ประเทศจีน ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประมาณ 387 กม. ไม่มีผลกระทบต่อปร วันพฤหัสบดีที่ 29 ส.ค. 62 เวลา 20.10 น. แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 3.2 ความลึก 10 กม. บริเวณประเทศเมียนมา ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 49 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย วันพุธ วันที่28สิหาคม 2562 เวลา06.55 น. แผ่นดินไหวในทะเล ขนาด 6.6 ความลึก 10 กม. บริเวณ หมู่เกาะเซาท์แซนด์วิช ห่างจากประเทศไทย 12,647 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย ศภช./ปภ. วันที่ 27 ส.ค. 62 เวลา 14.51 น. แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 3.7 ความลึก 10 กม. บริเวณประเทศเมียนมา ทางทิศเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 63 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. 22.51 น. 24 ส.ค. 62 แผ่นดินไหวในทะเล ขนาด 6.0 ความลึก 117 กม. บริเวณหมู่เกาะวานูอาตู ห่างจากประเทศไทย 7,500 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย ศภช./ปภ. วันอาทิตย์ ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.38 น. แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 4.6 ความลึก 22 กม. บริเวณประเทศเมียนมาทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 285 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย
สถานการณ์ประจำวัน และโทรสารแจ้งเตือนภัย
รายงานการแจ้งข่าว แจ้งเตือนสาธารณภัย 17 กันยายน 2562
รายงานการแจ้งข่าว แจ้งเตือนสาธารณภัย 16 กันยายน 2562
รายงานแจ้งข่าว แจ้งเตือนสาธารณภัย 15 กันยายน 2562
รายงานการแจ้งข่าว แจ้งเตือนสาธารณภัย 14 กันยายน 2562
รายงานการแจ้งข่าว แจ้งเตือนสาธารณภัย 13 ก.ย. 2562
โทรสารในราชการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง 12 กันยายน 2562
ข่าวสาธารณภัย
วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 เวลา 22.09 น. แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 5.1 ความลึก 10 กม. ประเทศเมียนมา ห่างจาก อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประมาณ 451 กม.ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช.ปภ.จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป
วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 เวลา 05.24 น. แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 4.6 ความลึก 10 กม. บริเวณมณฑลยูนนาน ประเทศจีน ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประมาณ 387 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. ปภ. จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป
วันพฤหัสบดีที่ 29 ส.ค. 62 เวลา 22.07 น. แผ่นดินไหวในทะเล ขนาด 6.1 ความลึก 10 กม. บริเวณชายฝั่งรัฐออริกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย ศภช./ปภ.
วันพฤหัสบดีที่ 29 ส.ค. 62 เวลา 20.10 น. แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 3.2 ความลึก 10 กม. บริเวณประเทศเมียนมา ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 49 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. ปภ. จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป
วันพุธ ที่28 สิงหาคม 2562 เวลา06.55 น. แผ่นดินไหวในทะเล ขนาด 6.6 ความลึก 10 กม. บริเวณ หมู่เกาะเซาท์แซนด์วิช ห่างจากประเทศไทย 12,647 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย ศภช./ปภ.
วันอังคารที่ 27 ส.ค. 62 เวลา 14.51 น. แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 3.7 ความลึก 10 กม. บริเวณประเทศเมียนมา ทางทิศเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 63 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. ปภ. จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป
ข่าวสารและกิจกรรม
น. ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ (ศภช.) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบรูณ์ ดำเนินโครงการฝึกอบรมทบทวนและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการแจ้งเตือนภัยพิบัติภาคประชาชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบรูณ์
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ศภช.) ร่วมกับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 15 เชียงราย ดำเนินโครงการฝึกอบรมทบทวนและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการแจ้งเตือนภัยพิบัติภาคประชาชน ณ วัดห้วยน้ำขุ่น ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
ศูนยืเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ต้อนรับคณะผู้บริหารจากเทศบาลนครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน เช้าเยี่ยมการปฏิบัติงาน ณ ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ (บางนา)
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ (ศภช.) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ ดำเนินโครงการฝึกอบรมทบทวนและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการแจ้งเตือนภัยพิบัติภาคประชาชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ (ศภช.) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร ดำเนินโครงการฝึกอบรมทบทวนและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการแจ้งเตือนภัยพิบัติภาคประชาชน ณ เทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ (ศภช.) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช ดำเนินโครงการฝึกอบรมทบทวนและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการแจ้งเตือนภัยพิบัติภาคประชาชน ณ เทศบาลตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
ข้อมูลในพื้นที่
คลังความรู้
1/1/2562
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ประกาศเรื่อง พายุ ดีเปรสชั่น 1 ม.ค. 62
27/4/2561
ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆ หรือเป็นปี โดยทั่วไปเกิดขึ้นเมื่อพื้นที่ที่ได้รับน้ำอย่างสม่ำเสมอเกิดฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ย เกิดผลกระทบอย่างมากต่อการดำรงชีวิต การเกษตร และระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัย