กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์เตีอนภัยพิบัติแห่งชาติ - National Disaster Warning Center
23.55 น. 17 ก.ค. 62 แผ่นดินไหวในทะเล ขนาด 5.0 ความลึก 10 กม. บริเวณหมู่เกาะอันดามัน ประเทศอินเดีย ห่างจากประเทศไทย ประมาณ 440 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. ปภ. จะแจ้งให้ทราบเ วันจันทร์ที่ 15 ก.ค. 62 เวลา 15.21 น. แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 6.1 ความลึก 10 กม. บริเวณนิวบริเทน ประเทศปาปัวนิวกินี ห่างจากประเทศไทย 5,300 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. ปภ. จะแจ้ 16.10 น. 14 ก.ค. 62 แผ่นดินไหวในทะเล ขนาด 7.2 ความลึก 10 กม. บริเวณ Halmahera ประเทศอินโดนีเซีย ห่างจากประเทศไทย 3,000 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. ปภ. จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562 เวลา 12.39 น. แผ่นดินไหวในทะเล ขนาด 6.8 ความลึก 10 กม. บริเวณทางตะวันตกประเทศออสเตรเลีย ห่างจากประเทศไทย 3,300 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย ศภช./ปภ. วันอาทิตย์ที่ 14 กร วันอาทิตย์ที่ 7 ก.ค. 62 เวลส 22.08 น. แผ่นดินไหวในทะเล ขนาด 7.0 ความลึก 65 กม. บริเวณทางตอนเหนือของทะเลโมลุกกะ ประเทศอินโดนีเซีย ห่างจากประเทศไทย ๒,๗00 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย หากมีข้อมูลเพิ่มเ เมื่อเวลา 22.08 น. แผ่นดินไหวในทะเล ขนาด 7.0 ความลึก 65 กิโลเมตร บริเวณทางตอนเหนือของทะเลโมลุกกะ ประเทศอินโดนีเซีย ห่างจากประเทศไทย 2,700 กิโลเมตร ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. ปภ วันเสาร์ที่ 6 ก.ค. 62 เวลา 10.19 น. แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 6.7 ความลึก 10 กม. บริเวณตอนกลางของ รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ห่างจากประเทศไทย 13,000 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย หากมีข้อมูลเพิ่มเติม วันศุกร์ที่ 5 ก.ค. 62 เวลา 01.09 น. แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 3.1 ความลึก 1 กม. บริเวณประเทศลาว ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 41 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย
สถานการณ์ประจำวัน และโทรสารแจ้งเตือนภัย
รายงานการแจ้งข่าว แจ้งเตือนสาธารณภัย 22 กรกฎาคม 2562
รายงานการแจ้งข่าว แจ้งเตือนสาธารณภัย 21-07-62
โทรสารในราชการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง 20 ก.ค. 62
รายงานการแจ้งข่าว แจ้งเตือนสาธารณภัย 20 กรกฎาคม 2562
รายงานการแจ้งข่าว แจ้งเตือนสาธารณภัย 19 กรกฎาคม 2562
รายงานการแจ้งข่าว แจ้งเตือนสาธารณภัย 18 กรกฎาคม 2562
ข่าวสาธารณภัย
23.55 น. 17 ก.ค. 62 แผ่นดินไหวในทะเล ขนาด 5.0 ความลึก 10 กม. บริเวณหมู่เกาะอันดามัน ประเทศอินเดีย ห่างจากประเทศไทย ประมาณ 440 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. ปภ. จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป
วันจันทร์ที่ 15 ก.ค. 62 เวลา 15.21 น. แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 6.1 ความลึก 10 กม. บริเวณนิวบริเทน ประเทศปาปัวนิวกินี ห่างจากประเทศไทย 5,300 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. ปภ. จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป
16.10 น. 14 ก.ค. 62 แผ่นดินไหวในทะเล ขนาด 7.2 ความลึก 10 กม. บริเวณ Halmahera ประเทศอินโดนีเซีย ห่างจากประเทศไทย 3,000 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. ปภ. จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป
วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562 เวลา12.39 น. 14 ก.ค. 62 แผ่นดินไหวในทะเล ขนาด 6.8 ความลึก 10 กม. บริเวณทางตะวันตกประเทศออสเตรเลีย ห่างจากประเทศไทย 3,300 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย ศภช./ปภ.
วันอาทิตย์ที่ . 7 ก.ค. 62 เวลส 22.08 น. แผ่นดินไหวในทะเล ขนาด 7.0 ความลึก 65 กม. บริเวณทางตอนเหนือของทะเลโมลุกกะ ประเทศอินโดนีเซีย ห่างจากประเทศไทย ๒,๗00 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. ปภ. จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป
วันเสาร์ที่ 6 ก.ค. 62 เวลา 10.19 น. แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 6.7 ความลึก 10 กม. บริเวณตอนกลางของ รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ห่างจากประเทศไทย 13,000 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. ปภ. จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป
ข่าวสารและกิจกรรม
เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00-15.00 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก นำคณะเจ้าหน้าที่และผู้เข้ารับการฝึกอบรมในโครงการเสริมพลังเครือข่ายภาครัฐและองค์กรด้านคนพิการเพื่อเตรียมความพร้อมจัดการภัยพิบัติ จำนวน ๖๐ คน เข้าศึกษาดูงานการปฏิบัติงานของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
กรมอุตุฯ ได้ประกาศว่าฤดูฝนได้เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 20 เดือนพฤษภาคม เป็นต้นไป การประกาศของกรมอุตุได้พิจารณาข้อมูลต่างๆประกอบกัน เช่น ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังพัดที่ชัดเจนต่อเนื่อง 3-4 วันขึ้นไป และมีฝนตกหนักบ้าง เบาบ้างกระจายทั่วไปติดต่อกันหลายวันและ ฯลฯ เป็นต้น
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย โดยกองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย ได้จัดทำโครงการสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการแจ้งเตือนภัยพิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยร่วมมือกับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๗ สกลนคร และศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติร่วมสนับสนุนเป็นวิทยากร
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย โดยกองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย ร่วมกับศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ จัดทำโครงการสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการแจ้งเตือนภัยพิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยร่วมมือกับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑๖ ชัยนาท และศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติร่วมสนับสนุนเป็นวิทยากร
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย โดยกองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย ได้จัดทำโครงการสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการแจ้งเตือนภัยพิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ จังหวัดขอนแก่น โดยความร่วมมือกับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๖ ขอนแก่น และศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติร่วมสนับสนุนเป็นวิทยากร
ศภช. เปิดตัวแอพพลิเคชั่น DPM Reporter เพิ่มประสิทธิภาพการแจ้งข่าวสารสาธารณภัยสู่ประชาชน ซึ่งเป็นมิติใหม่ในการติดตามข่าวสารและรับการแจ้งเตือนสาธารณภัยที่รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์
ข้อมูลในพื้นที่
คลังความรู้
1/1/2562
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ประกาศเรื่อง พายุ ดีเปรสชั่น 1 ม.ค. 62
27/4/2561
ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆ หรือเป็นปี โดยทั่วไปเกิดขึ้นเมื่อพื้นที่ที่ได้รับน้ำอย่างสม่ำเสมอเกิดฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ย เกิดผลกระทบอย่างมากต่อการดำรงชีวิต การเกษตร และระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัย