กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดกาญจนบุรี
ว่าง
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศภัยแล้ง ปี 2562 - 2563
ฤดูหนาวประเทศไทย ปี 2562
ฤดูฝนประเทศไทย ปี 2562
ประกาศเตือนภัย
ประกาศแจ้งเตือนภัยอากาศหนาว วันที่ 4 - 10 ธันวาคม 2562
แจ้งเตือน ระมัดระวังภัยธรรมชาติ วันที่ 7 - 10 กันยายน 2561
แจ้งเตือน ระมัดระวังภัยธรรมชาติ วันที่ 28 - 31 สิงหาคม 2561
ป้ายรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ ที่เป็นจุดเสี่ยงหรือบริเวณพื้นที่ตามความเหมาะสม (อปท.)
ร้องเรียน/ร้องทุกข์/ทุจริต
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 3241 ครั้ง