กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดกาญจนบุรี
นายธีระชาติ ไทรทอง
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์
ฤดูฝนประเทศไทย ปี 2562
ประกาศเตือนภัย
แจ้งเตือน ระมัดระวังภัยธรรมชาติ วันที่ 7 - 10 กันยายน 2561
แจ้งเตือน ระมัดระวังภัยธรรมชาติ วันที่ 28 - 31 สิงหาคม 2561
แผนเผชิญเหตุ
คู่มือระงับเหตุฉุกเฉินโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกจากสถานีควบคุมความดันก๊าซ ราชบุรี-วังน้อยที่ ๖ (RA6)
จุดเสี่ยงภัยของเมืองกาญจน์
บ้านท่าโป่ง หมู่ ๓ ต.วังด้ง อ.เมืองกาญจนบุรี
ณ บริเวณบ้านบนเขาแก่งเรียง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์/ทุจริต
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 2872 ครั้ง