กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 15 เชียงราย
1 ทศวรรษ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จากป้องกันเชิงรุก.... สู่การจัดการภัยพิบัติอย่างยั่งยืน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์โครงการคนตาบอดนวดเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุทั่วประเทศ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
งบทดลอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประจำเดือนกรกฏาคม 2559
การพิจารณาคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๕๙ ของสำนักงาน ป.ป.ช.
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ให้ทุกส่วนราชการร่วมดำเนินการให้ “ปี 2559 เป็นปีแห่งธรรมาภิบาล”
รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน (ชาย) เข้ารับราชการ
ประมวลภาพกิจกรรม
ศูนย์ ปภ.เขต 15 เชียงราย ให้การสนับสนุนจังหวัดเชียงราย ดำเนินกิจกรรมโครงการ "จิตอาสาประชารัฐร่วมใจ คลองสวย น้ำใส ไร้ผักตบชวา" โดยส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย นำเรือท้องแบน 5 ลำ พร้อมด้วยรถขุด ไฮดรอลิคแขนยาว 1 คัน ดำเนินการกำจัดผักตบชวา ณ สวนสาธารณะหนองหลวง อ.เวียงชัย จ.เชียงราย ในวันที่ 23 มี.ค.61
ศูนย์ ปภ. เขต 15 ชร. ให้การสนับสนุนองค์การบริหารส่วนตำบลงิม อ.ปง จ.พะเยา ในการดำเนินโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรทบทวน โดย ส่วนฝึกอบรม ส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย ERT ให้ความรู้กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ฝึกระเบียบวินัย รวมทั้งฝึกปฏิบัติการระงับเหตุ การเอาตัวรอด การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทั้งด้านอัคคีภัย ทางน้ำ แผ่นดินไหวอาคารถล่ม ปฐมพยาบาล และทางสูง ณ ศูนย์ ปภ. เขต 15 เชียงรายระหว่างวันที่ 20-22 มีนาคม 2561
ศปภ.เขต 15 ชร. ให้การสนับสนุนเทศบาลตำบลบ้านดู่ ในการดำเนินกิจกรรมโครงการ "รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน" โดยส่วนสนับสนุนนำเจ้าหน้าที่พร้อมเรือท้องแบน นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมกำจัดผักตบชวา ณ หนองบัวใหญ่(สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์) มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ในวันที่ 22 มี.ค.61
ศูนย์ ปภ.เขต 15 ชร. ให้การสนับสนุนจังหวัดพะเยา ในการจัดกิจกรรมโครงการ "รวมพลัง อปพร.และเครือข่ายแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน" โดยส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัยนำรถต่อต้านการก่อวินาศกรรมและดับเพลิงในอาคารด้วยระบบควบคุมระยะไกลพร้อมด้วยหุ่นยนต์ดับเพลิง เข้าร่วมกิจกรรมสาธิต ณ ลานข่วงวัฒนธรรม อ.เมือง จ.พะเยา ในวันที่ 22 มี.ค.61
ศปภ.เขต 15 ชร.ให้การสนับสนุน กอ.รมน.จ.เขียงราย ในการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 4 จ.น่าน โดยส่วนฝึกอบรม ส่วนสนับสนุนฯ และERT ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการระงับเหตุ การเอาตัวรอดจากภัยพิบัติ ทั้งอัคคีภัย ทางสูง ทางน้ำ แผ่นดินไหว อาคารถล่ม ไฟป่าและหมอกควันให้กับทหารและพลเรือน ระหว่างวันที่ 13-15 มี.ค 61 ณ ศปภ.เขต 15 ชร.
วันที่ 15 มี.ค.61 ศปภ.เขต 15 ชร. สนับสนุนรถต่อต้านการก่อวินาศกรรมและดับเพลิงในอาคารด้วยระบบควบคุมระยะไกล พร้อมหุ่นยนต์ดับเพลิง ทำการฉีดพ่นน้ำเพื่อเพิ่มความชุ่มชื่นและลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ ในพื้นที่ อ.เมือง จ.แพร่
หนังสือราชการ
แบบฟอร์มแผนงาน/โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปี 2562 จังหวัดเชียงราย
ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๑๕ เชียงราย มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการขุดลอก
ดาวน์โหลด
28/5/2556 พรบ.ปภ ปี50 พรบ.ปภ ปี50
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 6344 ครั้ง