กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 15 เชียงราย
1 ทศวรรษ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จากป้องกันเชิงรุก.... สู่การจัดการภัยพิบัติอย่างยั่งยืน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์โครงการคนตาบอดนวดเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุทั่วประเทศ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
งบทดลอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประจำเดือนกรกฏาคม 2559
การพิจารณาคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๕๙ ของสำนักงาน ป.ป.ช.
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ให้ทุกส่วนราชการร่วมดำเนินการให้ “ปี 2559 เป็นปีแห่งธรรมาภิบาล”
รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน (ชาย) เข้ารับราชการ
ประมวลภาพกิจกรรม
ศปภ.เขต 15 ชร. ให้การสนับสนุน อบต.หัวง้ม ในการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน โดย ผอ.ศูนย์ มอบหมายส่วนฝึกอบรมและ ERT เป็นวิทยากรทั้งทฤษฎีและการปฎิบัติในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การข่วยเหลือคนตกน้ำ การข้ามลำน้ำ ให้แก่ อปพร.อบต.หัวง้ม อ.พาน จ.เชียงราย ในวันที่ 24 ก.ย.61
วันที่ 17-21 ก.ย.61 ศูนย์ ปภ.เขต 15 ชร. จัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง ประจำปี พ.ศ.2561 ให้เทศบาลตำบลฝายกวาง และ อบต.ทุ่งผาสุก อ.เชียงคำ จ.พะเยา
วันที่ 19 ก.ย.61 นายไพฑูรย์ นาคแท้ ผอ.ศูนย์ ปภ.เขต 15 เชียงราย ให้สัมภาษณ์ สถานีโทรทัศน์ไทย PBS เกี่ยวกับภารกิจการให้ความช่วยเหลือโค้ชและทีมฟุตบอลหมูป่าที่พลัดหลง ณ ถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน อ.แม่สาย จ.เชียงราย
วันที่ 14 กย.61 นายไพฑูรย์ นาคแท้ ผอ.ศูนย์ เขต 15 ชร. ร่วมรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2561 ภาครัฐเพื่อประชาชน ในโครงการสร้างเครือข่ายแจ้งเตือนภัยพิบัติภาคประชาชน จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สาขาบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2561 ประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) เครือข่ายภาคประชาชน ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี
ศูนย์ ปภ.เขต 15 ชร. จัดการฝึกอบรมภูมิศาสตร์สารสนเทศGIS ให้เจ้าหน้าที่ โดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(รังสิต)
วันที่ 13 ก.ย.61 ศปภ.เขต 15 ชร. ให้การต้อนรับ นางภัชธนิตา สดุดีพศิน ผู้ตรวจราชการกรม ปภ. ในโอกาสตรวจติดตาม ศูนย์ ปภ.เขต ตามประเด็นการตรวจราชการ โดย รักษาการณ์ฯ ผอ.ส่วนทุกส่วน หัวหน้าฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูล
หนังสือราชการ
แบบฟอร์มแผนงาน/โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปี 2562 จังหวัดเชียงราย
ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๑๕ เชียงราย มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการขุดลอก
ดาวน์โหลด
16/10/2561 ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย จังหวัดพะเยา
16/10/2561 ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย จังหวัดเชียงร..
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 9603 ครั้ง