กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 15 เชียงราย
1 ทศวรรษ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จากป้องกันเชิงรุก.... สู่การจัดการภัยพิบัติอย่างยั่งยืน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์โครงการคนตาบอดนวดเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุทั่วประเทศ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
งบทดลอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประจำเดือนกรกฏาคม 2559
การพิจารณาคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๕๙ ของสำนักงาน ป.ป.ช.
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ให้ทุกส่วนราชการร่วมดำเนินการให้ “ปี 2559 เป็นปีแห่งธรรมาภิบาล”
รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน (ชาย) เข้ารับราชการ
ประมวลภาพกิจกรรม
วันที่ 17 มกราคม 2561 ผอ.ศปภ.เขต 15 เชียงราย มอบหมายส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย นำรถเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 2 คัน สนับสนุนการถวายความปลอดภัย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามพระบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่อำเภอลอง จังหวัดแพร่
วันที่ 17 มกราคม 2561 ศูนย์ ปภ.เขต 15 เชียงราย เข้าร่วมพระราชพิธีเนื่องในวัน "พ่อขุนรามคำแหงมหาราช" ณ ลานอนุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง จ.เชียงราย
วันที่ 16 ม.ค.61 ผอ.ศปภ.เขต 15 ชร. ให้การต้อนรับนักศึกษามหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย ในโอกาสศึกษาดูงาน และมอบหมายส่วนฝึกอบรม ERT ให้ความรู้เรื่องการเอาตัวรอดจากแผ่นดินไหว พร้อมทั้งแนะนำเครื่องจักรกล ยานพาหนะในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ณ ศปภ.เขต 15 ชร.
ผอ.ศปภ.เขต 15 เชียงราย มอบหมายส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย นำรถเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 1 คัน ร่วมถวายความปลอดภัย ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จปฎิบัติพระราชกรณียกิจโครงการทูบี นัมเบอร์วัน ระหว่างวันที่ 12-18 ม.ค.61 ณ จังหวัดน่าน
ผอ.ศูนย์ ปภ. เขต 15 เชียงราย มอบหมายส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย และ ERT นำรถเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และรถกู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว ถวายความปลอดภัยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงปฏิบัติพระราชกรณีกิจ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา อ.เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ในวันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561
วันที่ 7 ม.ค.2561 ผอ.ศปภ.เขต 15 ชร. มอบหมาย ERT นำรถกู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว เข้าร่วมกิจกรรม นักปั่น อาสาไฟป่า ไทย ลาว เมียนมา ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงแสน จ.เชียงราย
หนังสือราชการ
แบบฟอร์มแผนงาน/โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปี 2562 จังหวัดเชียงราย
ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๑๕ เชียงราย มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการขุดลอก
ดาวน์โหลด
28/5/2556 พรบ.ปภ ปี50 พรบ.ปภ ปี50
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 5554 ครั้ง