กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
ประธานคณะกรรมการ ศปถ.

ภาพรวมสถิติอุบัติเหตุ

สถิติ

กลุ่ม
3/1/2561
ภาพรวมสถิติอุบัติเหตุ ระหว่าง 28 ธันวาคม 2560 ถึง 2 มกราคม 2561

83 รูปภาพ
588 ครั้ง

ให้คะแนนความนิยม

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 6421 ครั้ง