กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
ประธานคณะกรรมการ ศปถ.

ภาพรวมสถิติอุบัติเหตุ

สถิติ

กลุ่ม
2/1/2561
ภาพรวมสถิติอุบัติเหตุ 28 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2561

57 รูปภาพ
151 ครั้ง

ให้คะแนนความนิยม

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 6418 ครั้ง