กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
ประธานคณะกรรมการ ศปถ.

ภาพรวมสถิติอุบัติเหตุ

สถิติ

กลุ่ม
1/1/2561
สถิติอุบัติเหตุ 109 อำเภอ ระหว่างวันที่ 28-31 ธันวาคม 2560

5 รูปภาพ
300 ครั้ง

ให้คะแนนความนิยม

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 6422 ครั้ง