กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
ประธานคณะกรรมการ ศปถ.

ภาพรวมสถิติอุบัติเหตุ

สถิติ

กลุ่ม
1/1/2561
ภาพรวมสถิติอุบัติเหตุ ประจำวันที่ 31 ธันวาคม 2560

69 รูปภาพ
188 ครั้ง

ให้คะแนนความนิยม

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 6420 ครั้ง