กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
ประธานคณะกรรมการ ศปถ.

ภาพรวมสถิติอุบัติเหตุ

สถิติ

กลุ่ม
1/1/2561
ภาพรวมสถิติ ประจำวันที่ 30 ธันวาคม 2560

63 รูปภาพ
337 ครั้ง

ให้คะแนนความนิยม

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 7311 ครั้ง