กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
ประธานคณะกรรมการ ศปถ.

ภาพรวมสถิติอุบัติเหตุ

สถิติ

กลุ่ม
30/12/2560
สถิติอุบัติเหตุ 109 อำเภอ ระหว่างวันที่ 28 -29 ธันวาคม 2560

3 รูปภาพ
127 ครั้ง

ให้คะแนนความนิยม

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 7314 ครั้ง