กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
ประธานคณะกรรมการ ศปถ.

แบบรายงานอุบัติเหตุใหญ่

กลุ่ม
แบบรายงานอุบัติเหตุใหญ่
อุบัติเหตุที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในครั้งนั้นรวม 4 คน หรือมีผู้เสียชีวิตมากกว่าหรือเท่ากัย 2 คน
ดาวน์โหลด :จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 3422 ครั้ง