กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน

สถิติเทศกาลสงกรานต์

พ.ศ. 2562

กลุ่ม
สถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562
ดาวน์โหลด :
17 เม.ย. 62.rar ( 0.88 MB ) ( ดาวน์โหลด 269 ครั้ง)
16 เม.ย. 62.rar ( 0.77 MB ) ( ดาวน์โหลด 54 ครั้ง)
15 เม.ย. 62.rar ( 0.73 MB ) ( ดาวน์โหลด 58 ครั้ง)
14 เม.ย. 62.rar ( 0.76 MB ) ( ดาวน์โหลด 30 ครั้ง)
13 เม.ย. 62.rar ( 0.76 MB ) ( ดาวน์โหลด 34 ครั้ง)
12 เม.ย. 62.rar ( 0.76 MB ) ( ดาวน์โหลด 29 ครั้ง)
11 เม.ย. 62.rar ( 0.58 MB ) ( ดาวน์โหลด 31 ครั้ง)จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 14154 ครั้ง