กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน

หนังสือราชการช่วงเทศกาล

สงกรานต์ 2562

กลุ่ม
การติดตามผลการดำเนินการบังคับคดีกรณีเมาสุราแล้วขับจำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 12750 ครั้ง