กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน

ข้อสั่งการประจำวันช่วงเทศกาล

2562

กลุ่ม
หนังสือข้อสั่งการ ประจำวันที่ 15 เมษายน 2562
ดาวน์โหลด :
หนังสือถึงจังหวัด1.jpg ( 0.29 MB ) ( ดาวน์โหลด 83 ครั้ง)
หนังสือถึงจังหวัด2.jpg ( 0.09 MB ) ( ดาวน์โหลด 50 ครั้ง)
ข้อสั่งการ-จังหวัด.doc ( 0.06 MB ) ( ดาวน์โหลด 12 ครั้ง)
หนังสือถึง กทม1.jpg ( 0.29 MB ) ( ดาวน์โหลด 6 ครั้ง)
หนังสือถึง กทม2.jpg ( 0.10 MB ) ( ดาวน์โหลด 6 ครั้ง)
หนังสือถึง กทม..doc ( 0.06 MB ) ( ดาวน์โหลด 4 ครั้ง)จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 5899 ครั้ง