กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน

ข้อสั่งการประจำวันช่วงเทศกาล

2562

กลุ่ม
หนังสือข้อสั่งการ ประจำวันที่ 14 เมษายน 2562
ดาวน์โหลด :
ข้อสั่งการ ฉบับที่ 3.doc ( 0.04 MB ) ( ดาวน์โหลด 126 ครั้ง)
หนังสือถึง ผวจ1.jpg ( 0.17 MB ) ( ดาวน์โหลด 89 ครั้ง)
หนังสือถึง ผวจ2.jpg ( 0.09 MB ) ( ดาวน์โหลด 50 ครั้ง)
หนังสือถึง กทม1.jpg ( 0.18 MB ) ( ดาวน์โหลด 8 ครั้ง)
หนังสือถึง กทม2.jpg ( 0.09 MB ) ( ดาวน์โหลด 5 ครั้ง)
หนังสือถึง กทม..doc ( 0.06 MB ) ( ดาวน์โหลด 5 ครั้ง)
หนังสือถึง สถ1.jpg ( 0.18 MB ) ( ดาวน์โหลด 7 ครั้ง)
หนังสือถึง สถ2.jpg ( 0.09 MB ) ( ดาวน์โหลด 6 ครั้ง)
หนังสือถึงอธิบดี สถ..doc ( 0.06 MB ) ( ดาวน์โหลด 6 ครั้ง)จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 5895 ครั้ง