กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน

ข้อสั่งการประจำวันช่วงเทศกาล

2562

กลุ่ม
หนังสือข้อสั่งการ ประจำวันที่ 13 เมษายน 2562
ดาวน์โหลด :
หนังสือถึงจังหวัด1.jpg ( 0.28 MB ) ( ดาวน์โหลด 71 ครั้ง)
หนังสือถึงจังหวัด2.jpg ( 0.11 MB ) ( ดาวน์โหลด 54 ครั้ง)
ข้อสั่งการ-จังหวัด.doc ( 0.06 MB ) ( ดาวน์โหลด 80 ครั้ง)
หนังสือถึง กทม1.jpg ( 0.27 MB ) ( ดาวน์โหลด 5 ครั้ง)
หนังสือถึง กทม2.jpg ( 0.11 MB ) ( ดาวน์โหลด 5 ครั้ง)
หนังสือถึง กทม..doc ( 0.06 MB ) ( ดาวน์โหลด 7 ครั้ง)
หนังสือถึงคมนาคม1.jpg ( 0.28 MB ) ( ดาวน์โหลด 7 ครั้ง)
หนังสือถึงคมนาคม2.jpg ( 0.09 MB ) ( ดาวน์โหลด 7 ครั้ง)
หนังสือถึงปลัด คม..doc ( 0.06 MB ) ( ดาวน์โหลด 7 ครั้ง)
หนังสือถึง ตร1.jpg ( 0.28 MB ) ( ดาวน์โหลด 5 ครั้ง)
หนังสือถึงตร2.jpg ( 0.09 MB ) ( ดาวน์โหลด 8 ครั้ง)
หนังสือถึง ผบ.ตร..doc ( 0.06 MB ) ( ดาวน์โหลด 5 ครั้ง)จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 5896 ครั้ง