กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน

ข้อสั่งการประจำวันช่วงเทศกาล

2562

กลุ่ม
หนังสือข้อสั่งการ ประจำวันที่ 12 เมษายน 2562
ดาวน์โหลด :
หนังสือถึงจังหวัด1.jpg ( 0.29 MB ) ( ดาวน์โหลด 42 ครั้ง)
หนังสือถึงจังหวัด2.jpg ( 0.15 MB ) ( ดาวน์โหลด 45 ครั้ง)
4. ข้อสั่ง-จังหวัด.doc ( 0.06 MB ) ( ดาวน์โหลด 35 ครั้ง)
หนังสือถึงกทม1.jpg ( 0.30 MB ) ( ดาวน์โหลด 9 ครั้ง)
หนังสือถึงกทม2.jpg ( 0.15 MB ) ( ดาวน์โหลด 7 ครั้ง)
หนังสือถึงคมนาคม1.jpg ( 0.30 MB ) ( ดาวน์โหลด 7 ครั้ง)
หนังสือถึงคมนาคม2.jpg ( 0.15 MB ) ( ดาวน์โหลด 10 ครั้ง)จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 5897 ครั้ง