กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน

หนังสือราชการตลอดทั้งปี

2562

กลุ่ม
แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562
ดาวน์โหลด :
หนังสือถึงศูนย์เขตฯ.pdf ( 0.33 MB ) ( ดาวน์โหลด 325 ครั้ง)
แผนสงกรานต์62 final.pdf ( 0.47 MB ) ( ดาวน์โหลด 479 ครั้ง)
อำเภอเสี่ยง.pdf ( 0.72 MB ) ( ดาวน์โหลด 183 ครั้ง)
check list .pdf ( 0.18 MB ) ( ดาวน์โหลด 268 ครั้ง)จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 7062 ครั้ง