กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน

สถิติเทศกาลสงกรานต์

พ.ศ.2561

กลุ่ม
สถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561
ดาวน์โหลด :
17 เมษายน 61.rar ( 1.13 MB ) ( ดาวน์โหลด 249 ครั้ง)
16 เมษายน 61.rar ( 1.07 MB ) ( ดาวน์โหลด 60 ครั้ง)
15 เมษายน 61.rar ( 1.06 MB ) ( ดาวน์โหลด 64 ครั้ง)
14 เมษายน 61.rar ( 1.05 MB ) ( ดาวน์โหลด 35 ครั้ง)
13 เมษายน 61.rar ( 1.05 MB ) ( ดาวน์โหลด 56 ครั้ง)
12 เมษายน 61.rar ( 1.04 MB ) ( ดาวน์โหลด 35 ครั้ง)
11 เมษายน 61.rar ( 0.76 MB ) ( ดาวน์โหลด 55 ครั้ง)จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 13892 ครั้ง