กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน

สถิติเทศกาลสงกรานต์

พ.ศ.2561

กลุ่ม
สถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561
ดาวน์โหลด :
17 เมษายน 61.rar ( 1.13 MB ) ( ดาวน์โหลด 266 ครั้ง)
16 เมษายน 61.rar ( 1.07 MB ) ( ดาวน์โหลด 68 ครั้ง)
15 เมษายน 61.rar ( 1.06 MB ) ( ดาวน์โหลด 72 ครั้ง)
14 เมษายน 61.rar ( 1.05 MB ) ( ดาวน์โหลด 44 ครั้ง)
13 เมษายน 61.rar ( 1.05 MB ) ( ดาวน์โหลด 66 ครั้ง)
12 เมษายน 61.rar ( 1.04 MB ) ( ดาวน์โหลด 44 ครั้ง)
11 เมษายน 61.rar ( 0.76 MB ) ( ดาวน์โหลด 63 ครั้ง)จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 14789 ครั้ง