กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน

สถิติเทศกาลสงกรานต์

พ.ศ.2560

กลุ่ม
สถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560
ดาวน์โหลด :
17 เม.ย. 60.rar ( 0.70 MB ) ( ดาวน์โหลด 76 ครั้ง)
16 เม.ย.60.rar ( 0.65 MB ) ( ดาวน์โหลด 37 ครั้ง)
15 เม.ย.60.rar ( 0.64 MB ) ( ดาวน์โหลด 36 ครั้ง)
14 เม.ย.60.rar ( 0.64 MB ) ( ดาวน์โหลด 32 ครั้ง)
13 เม.ย. 60.rar ( 0.63 MB ) ( ดาวน์โหลด 38 ครั้ง)
12 เม.ย.60.rar ( 0.62 MB ) ( ดาวน์โหลด 33 ครั้ง)
11 เม.ย.60.rar ( 0.81 MB ) ( ดาวน์โหลด 42 ครั้ง)จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 14790 ครั้ง