กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน

สถิติเทศกาลปีใหม่

พ.ศ.2560

กลุ่ม
สถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560
ดาวน์โหลด :
4 มค. 60.rar ( 0.53 MB ) ( ดาวน์โหลด 69 ครั้ง)
3 มค.60.rar ( 0.50 MB ) ( ดาวน์โหลด 29 ครั้ง)
2 มค. 60.rar ( 0.50 MB ) ( ดาวน์โหลด 30 ครั้ง)
1 มค. 60.rar ( 0.49 MB ) ( ดาวน์โหลด 30 ครั้ง)
31 ธค.59.rar ( 0.50 MB ) ( ดาวน์โหลด 31 ครั้ง)
30 ธค.59.rar ( 0.49 MB ) ( ดาวน์โหลด 30 ครั้ง)
29 ธค. 59.rar ( 0.47 MB ) ( ดาวน์โหลด 36 ครั้ง)จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 15765 ครั้ง