กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน

สถิติเทศกาลปีใหม่

พ.ศ.2560

กลุ่ม
สถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560
ดาวน์โหลด :
4 มค. 60.rar ( 0.53 MB ) ( ดาวน์โหลด 44 ครั้ง)
3 มค.60.rar ( 0.50 MB ) ( ดาวน์โหลด 17 ครั้ง)
2 มค. 60.rar ( 0.50 MB ) ( ดาวน์โหลด 19 ครั้ง)