กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน

สถิติเทศกาลปีใหม่

พ.ศ.2561

กลุ่ม
สถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561
ดาวน์โหลด :
3 ม.ค.61.rar ( 0.65 MB ) ( ดาวน์โหลด 89 ครั้ง)
2 มค61.rar ( 0.61 MB ) ( ดาวน์โหลด 32 ครั้ง)
1 ม.ค.61.rar ( 0.61 MB ) ( ดาวน์โหลด 32 ครั้ง)
31 ธ.ค.60.rar ( 0.61 MB ) ( ดาวน์โหลด 34 ครั้ง)
30 ธ.ค.60.rar ( 0.60 MB ) ( ดาวน์โหลด 29 ครั้ง)
29 ธ.ค.60.rar ( 0.60 MB ) ( ดาวน์โหลด 27 ครั้ง)
28 ธ.ค.60.rar ( 0.51 MB ) ( ดาวน์โหลด 31 ครั้ง)จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 15761 ครั้ง