กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน

สถิติเทศกาลปีใหม่

พ.ศ.2561

กลุ่ม
สถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561
ดาวน์โหลด :
3 ม.ค.61.rar ( 0.65 MB ) ( ดาวน์โหลด 101 ครั้ง)
2 มค61.rar ( 0.61 MB ) ( ดาวน์โหลด 42 ครั้ง)
1 ม.ค.61.rar ( 0.61 MB ) ( ดาวน์โหลด 41 ครั้ง)
31 ธ.ค.60.rar ( 0.61 MB ) ( ดาวน์โหลด 44 ครั้ง)
30 ธ.ค.60.rar ( 0.60 MB ) ( ดาวน์โหลด 38 ครั้ง)
29 ธ.ค.60.rar ( 0.60 MB ) ( ดาวน์โหลด 38 ครั้ง)
28 ธ.ค.60.rar ( 0.51 MB ) ( ดาวน์โหลด 40 ครั้ง)จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 16152 ครั้ง