กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน

สถิติเทศกาลปีใหม่

พ.ศ.2561

กลุ่ม
สถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561
ดาวน์โหลด :
3 ม.ค.61.rar ( 0.65 MB ) ( ดาวน์โหลด 59 ครั้ง)
2 มค61.rar ( 0.61 MB ) ( ดาวน์โหลด 20 ครั้ง)
1 ม.ค.61.rar ( 0.61 MB ) ( ดาวน์โหลด 22 ครั้ง)