กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน

สถิติเทศกาลปีใหม่

พ.ศ. 2562

กลุ่ม
สถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562
ดาวน์โหลด :
2 มค 62.rar ( 0.97 MB ) ( ดาวน์โหลด 626 ครั้ง)
1 มค. 62.rar ( 0.95 MB ) ( ดาวน์โหลด 109 ครั้ง)
31 ธค 61.rar ( 0.94 MB ) ( ดาวน์โหลด 120 ครั้ง)
30 ธค. 61.rar ( 0.93 MB ) ( ดาวน์โหลด 62 ครั้ง)
29_ธค._61.rar ( 0.93 MB ) ( ดาวน์โหลด 64 ครั้ง)
28_ธค._61.rar ( 0.89 MB ) ( ดาวน์โหลด 70 ครั้ง)
27 ธค. 61.rar ( 0.80 MB ) ( ดาวน์โหลด 86 ครั้ง)จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 15764 ครั้ง