กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน

สถิติเทศกาลปีใหม่

พ.ศ. 2562

กลุ่ม
สถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562
ดาวน์โหลด :
2 มค 62.rar ( 0.97 MB ) ( ดาวน์โหลด 347 ครั้ง)
1 มค. 62.rar ( 0.95 MB ) ( ดาวน์โหลด 62 ครั้ง)
31 ธค 61.rar ( 0.94 MB ) ( ดาวน์โหลด 65 ครั้ง)