กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน

ข้อสั่งการประจำวันช่วงเทศกาล

2562

กลุ่ม
หนังสือข้อสั่งการ 2 มกราคม 2562
ดาวน์โหลด :
ข้อสั่งการ 2 มค. 2562.rar ( 0.42 MB ) ( ดาวน์โหลด 194 ครั้ง)จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 4988 ครั้ง