กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน

หนังสือราชการช่วงเทศกาล

ปีใหม่ 2562

กลุ่ม
การเตรียมพร้อมดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562
ดาวน์โหลด :
หนังสือแจ้งจังหวัด1.jpg ( 0.83 MB ) ( ดาวน์โหลด 1,583 ครั้ง)
หนังสือแจ้งจังหวัด2.jpg ( 0.82 MB ) ( ดาวน์โหลด 451 ครั้ง)
หนังสือแจ้งจังหวัด3.jpg ( 0.75 MB ) ( ดาวน์โหลด 361 ครั้ง)