กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน

ข้อสั่งการประจำวันช่วงเทศกาล

2561

กลุ่ม
ข้อสั่งการ กทม วันที่ 16 เมษายน 2561
ดาวน์โหลด :จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 3709 ครั้ง