กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน

แถลงข่าวเทศกาลสงกรานต์

แถลงข่าวประธาน

กลุ่ม
คำแถลงข่าวประธานพิธี วันที่ 15 เมษายน 2561จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1167 ครั้ง