กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน

ข้อสั่งการประจำวันช่วงเทศกาล

2561

กลุ่ม
ข้อเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงานของรอง ผบ.สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 14 เมษายน 61จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 3888 ครั้ง