กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน

สถิติเทศกาลสงกรานต์

พ.ศ.2561

กลุ่ม
สรุปจำนวนครั้งอุบัติเหตุ รายอำเภอ ระหว่าง 11 - 13 เมษายน 61
ดาวน์โหลด :



จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 7156 ครั้ง