กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน

สถิติเทศกาลสงกรานต์

พ.ศ.2561

กลุ่ม
บัญชีรายชื่อการจัดกลุ่มอำเภอที่มีสถิติเกิดอุบัติเหตุจากสูงถึงต่ำ
ดาวน์โหลด :
อำเภอเฝ้าระวัง 2_edit.pdf ( 0.79 MB ) ( ดาวน์โหลด 665 ครั้ง)จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 7157 ครั้ง