กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน

หนังสือราชการตลอดทั้งปี

นโยบาย 365 วัน

กลุ่ม
รมว.มท.แจ้งชมเชยอำเภอที่มีสถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ตำ่กว่าหรือเท่ากับสถิติ 3 ปีย้อนหลัง
ดาวน์โหลด :
มท ๑ ชมเชยอำเภอ.pdf ( 1.23 MB ) ( ดาวน์โหลด 236 ครั้ง)จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 3533 ครั้ง